ارتباط با سازمان

ساختمان مرکزی

تهران ، خیابان فلسطین ، بعد از بزرگمهر ، کوچه شمشاد ، پلاک 5 ، Iran Veterinary Council (NGO) ، کدپستی: 1416843954

تماس با اپراتور : 021-61061000

برای تماس با بخش‌ های مختلف سازمان، می ‌توانيد شماره داخلی بخش مورد نظر را به انتهای شماره 61061 اضافه نماييد تا تماس شما به طور مستقيم به آن بخش انتقال يابد. به عنوان مثال شماره تماس مستقيم با دبيرخانه سازمان: 61061113 (ساعات تماس 8:00 الی 14:00)

صندوق تعاون و رفاه : 61061240

معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی : 61061117

امور مالی : 61061106 و 61061136

امور اداری : 61061124

امور عضویت : 61061107

حوزه ریاست : 61061111 و 61061112

دبیرخانه : 61061113 و 61061127

روابط عمومی : 61061110

دفتر بهداشت : 61061118

معاونت بهداشت ، آموزش و توسعه : 61061115 و 61061158

امور استان ها : 61061108

دفتر آموزش : 61061119 و 61061104

شرکت نظام سبز سلامت : 61061101 و 61061123 و 61061124

دفتر بیمه : 61061125

فکس : 02166414171

پست الکترونیک : info@IranVC.ir


تصویر امنیتی