قوانین و مقررات پورتال سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

شرایط و ضوابط عمومی

1. پورتال سازمانی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران، جرایم اینترنتی و قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی فعالیت میکند. کاربر ضمن استفاده از پورتال سازمانی، متعهد میشود که از کلیه قوانین و مقررات پورتال آگاهی کامل دارد .

2. کلیه حقوق محتوای موجود در سایت محفوظ است و استخراج یا کپی از هر یک از بخش های سایت تنها با کسب اجازه رسمی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران میسر است. همچنین هرگونه سوء استفاده از نام سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی کشور یا استفاده از نام های مشابه که شبهه مشابهت و تطابق را ایجاد نماید ممنوع است و در صورت وقوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح مورد پیگرد قرار می گیرد.

3. کلیه اطلاعات شخصی کاربران در پورتال سازمانی به جز برای مراجع قانونی ذیصلاح که در قانون به صراحت به آنها اشاره شده باشد کاملاً محرمانه و محفوظ است و سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران تمام تلاش خود را برای محافظت از اطلاعات شخصی کاربران به عمل می آورد. به همین منظور همه تلاشها برای نفوذ یا تخریب پورتال مورد پیگری قرار می گیرد و در صورت لزوم از طریق مراجع قانوی ذی صلاح اقدام و مورد پیگرد قرار می گیرد.

4. کلیه اطلاعات وارد شده در پورستال سازمانی توسط کاربران باید بصورت صحیح در سامانه وارد شود و در صورت عدم اعتبار و صحت آنها مسئولیت عواقب احتمالی بعدی بر عهده وارد کننده اطلاعات است.