انتشار : 1398/02/18 بازدید : 1548

حداقل حقوق و مزایای ناظرین بهداشتی( همکاران سایر رده‌های دامپزشکی) در سال 1398

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به رؤسای شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، تعرفه حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی در سال ۹۸ را اعلام کرد

  

کاردان، تك فرزند، کلانشهر، 31 روزه:

 

کاردان، تك فرزند، مرکز استان، 30 روزه:

 

کاردان، تك فرزند، مرکز استان، 31 روزه:

 

کاردان، تك فرزند، مركز شهرستان‌ها، 30 روزه:

 

کاردان، تك فرزند، مرکز شهرستان‌ها،31 روزه:

 

کارشناس، تك فرزند، کلانشهر، 30 روزه:

  

کارشناس، تك فرزند، کلانشهر، 31 روزه:

 

کارشناس، تك فرزند، مرکز استان، 30 روزه:

 

کارشناس، تك فرزند، مرکز استان، 31 روزه:

 

کارشناس، تك فرزند، مركز شهرستان‌ها، 30 روزه:

 

کارشناس، تك فرزند، مرکز شهرستان‌ها،31 روزه: