انتشار : 1398/06/24 بازدید : 1988

انتخاب نماینده جدید وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی

وزیر جهاد کشاورزی در حکمی دکتر علی صفر ماکنعلی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور را به عنوان نماینده جدید وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی انتخاب کرد.

پیشتر دکتر حسینعلی عرب به عنوان یکی از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی حاضر بوده است.

 

گفتنی است شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری این سازمان متشکل از هفده نفر اعضای انتخابی و انتصابی به شرح زیر است:

1 - رئیس یا نماینده تام‌الاختیار سازمان دامپزشکی کشور.

2-  رئیس یا نماینده تام‌الاختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی.

3-  دو نفر از دامپزشکان با معرفی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ایشان.

4-  یک نفر از دامپزشکان عضو هیات علمی با معرفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان نماینده ایشان.

5-  یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نماینده‌ایشان.

6-  یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در نیروهای مسلح با معرفی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان نماینده ایشان.

7-  یک نفر از دامپزشکان خبره شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده ایشان.

8 - نه نفر از دامپزشکان صاحب نظر در رشته‌های مختلف علوم دامپزشکی به انتخاب اکثریت آرای مجمع نمایندگان شوراهای استانی به عنوان اعضای‌اصلی و چهار نفر به عنوان اعضای علی‌البدل.

‌تبصره 1 - دو نفر از نه نفر انتخابی می‌توانند به انتخاب اکثریت نسبی آراء از سایر رده‌های حرفه دامپزشکی باشند.