انتشار : 1398/06/27 بازدید : 2112

عناوین نشست‌هاي علمي و تخصصي سازمان نظام دامپزشكي (مهرماه 98)

واحد آموزش سازمان نظام دامپزشکی عناوین نشست‌هاي علمي و تخصصي این سازمان با امتياز بازآموزي درمهرماه 98را اعلام کرد.

ثبت نام فقط از طریق سامانه پرداخت سازمان نظام دامپزشکی (لطفا کلیک فرمائید)