انتشار : 1398/07/11 بازدید : 640

یکپارچه شدن مدیریت نظام آموزش پزشکی و دامپزشکی در کشور

دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی در مراسم بزرگداشت روز ملي دامپزشکي در یزد بر یکپارچه شدن طرح مديريت نظام آموزشي پزشکي و دامپزشکي در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد، رييس سازمان نظام دامپزشکي در اين مراسم با اشاره به مزيت استان يزد در بخش پرورش اسب  گفت به زودي استان يزد پايلوت توسعه دامپزشکي تخصصي اسب در کشور خواهد شد.

دکتر صفري به ظرفيت‌هاي موجود تحقيقاتي، بيمارستاني، پرورش و باشگاهي استان در زمينه اسب اشاره کرد و افزود: اجراي اين طرح با همکاري استانداري، سازمان جهاد کشاورزي و دامپزشکي استان اجرا مي شود.

وي تاکيد کرد: دراجراي اين طرح بيمارستان ها و مراکز تخصصي شناسايي بيماري هاي اسب در استان راه اندازي مي شود و در حقيقت دانش مردم استان يزد دستاوردهاي خوبي در جهت رشد صنعت اسب در کشور ايجاد شود.

رييس سازمان نظام دامپزشکي همچنين با اشاره به طرح ساماندهي آموزش دامپزشکي در کشور گفت بر اساس اين طرح مديريت نظام آموزشي پزشکي و دامپزشکي يکپارچه مي شود.

دکتر صفري با اشاره به اينکه اين طرح ارتقاء سطح آموزش پزشکي و دامپزشکي را در پي خواهد داشت گفت: هم اکنون اين طرح در دانشگاه آزاد اجرايي شده و درصدديم از طرق مجلس شوراي اسلامي و وزارت بهداشت در ساير مراکز دانشگاهي نيز اجرايي شود.