انتشار : 1398/08/27 بازدید : 1740

اطلاعیه آموزشی

واحد آموزش مکان برگزاری کارگاه آموزشی نکات کلیدی و کاربردی پیرامون تفسیر نتایج آزمایشگاهی در دامپزشکی را اعلام کرد.

کارگاه آموزشی نکات کلیدی و کاربردی پیرامون تفسیر نتایج آزمایشگاهی در دامپزشکی در تاریخ 29 آبانماه با تدریس دکتر سید حامد شیرازی بهشتی ها در محل سالن جلسات سازمان نظام دامپزشکی برگزار خواهد شد.