انتشار : 1398/10/22 بازدید : 532

تامین هزینه‌های شرکت در دوره GIS برای مسئولین فنی دارویی شرکت های وارد کننده دارو و مواد بیولوژیک

انجمن صنفی مسئولین فنی دارویی استان تهران هزینه‌های شرکت در دوره GIS برای مسئولین فنی دارویی شرکت‌های وارد‌کننده دارو و مواد بیولوژیک را تامین می کند.

انجمن صنفی مسئولین فنی دارویی استان تهران در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل ها و برنامه های استراتژیک سازمانی دامپزشکی کشور و همچنین عمل به رسالت تشکیلاتی خود در فراهم نمودن دانش پایه لازم برای همکاران مسئول فنی دارویی عضو این انجمن بدینوسیله اعلام میدارد که هزینه شرکت در دوره عملی استفاده از سیستم  GIS سازگار دامپزشکی کشور را که در تاریخ 98/10/29 در سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان تهران تشکیل می گردد را تأمین نموده و همکاران دامپزشکی که مسئول فنی دارویی بوده و عضو این انجمن می باشند می توانند جهت ثبت نام ، شرکت در دوره و اخذ گواهینامه شرکت در دوره که برای مسئولین فنی الزام بوده و دارای امتیاز بازآموزی از سوی نظام دامپزشکی می باشد با نظام دامپزشکی استان تهران (سرکار خانم قبادی) با اطلاعات تماس ذیل تماس حاصل نمایند:

الزامات ثبت نام از طریق انجمن مسئولین فنی دارویی:

1-  عضویت در انجمن صنفی مسئولین فنی دارویی

2- مسئول فنی دارویی در شرکت های دارویی استان تهران

اطلاعات تماس: سرکار خانم قبادی

تلفن: 66497580 داخلی 102   

امتیازات:

- دارای 5 نمره باز آموزی از سوی سازمان نظام دامپزشکی

- عضویت در انجمن مسئولین فنی دارویی