انتشار : 1399/02/10 بازدید : 1832

به منظور جلوگیری از شیوع کووید ۱۹

مراکز دامپزشکی نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع وزارت بهداشت اقدام و پروتکل‌های بهداشتی را به کار بندند

درپی وصول نامه معاونت محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه امسال مبنی بر الزام ثبت نام مراکز دامپزشکی در سامانه ثبت اصناف و صنایع، برخی ناهماهنگی‌های موجود و نگرانی‌های  تعدادی از اعضای محترم سازمان نظام دامپزشکی که قبلاً در سامانه مذکور ثبت نام نموده بودند توسط ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی طی نامه‌ای در همان روز به اطلاع  وزارت بهداشت رسانده شد.

🔸پس از این اقدام، مدیران و کارشناسان مرتبط در وزارت بهداشت در جریان مشکلات و معضلات پیش روی واحد‌های خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی به خصوص در مبحث بازرسی مراکز دامپزشکی توسط نهادهای غیرتخصصی قرار گرفته که این امر در نهایت منتج به ارسال نامه مجدد از سوی معاونت محترم بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر حل و فصل مشکلات سامانه ثبت اصناف و صنایع و اصلاح تعهدنامه شد که طی آن صراحتا بازدید و بازرسی مراکز خدمات دامپزشکی بر عهده نهادهای تخصصی قرارگرفته و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی انجام خواهد پذیرفت.

🔹لذا از همه مراکز دامپزشکی درخواست می‌شود مانند سایر مراکز و اصناف نسبت به ثبت نام در سامانه اصناف و صنایع (salamat.gov.ir) وزارت بهداشت اقدام و پروتکل‌های بهداشتی مربوطه در خصوص پیشگیری از شیوع کووید ۱۹ را دریافت و به کار بندند.