انتشار : 1399/02/11 بازدید : 1753

دامپزشکی در صدر فهرست وزارت جهاد کشاورزی به منظور بهره‌مندی از مزایای طرح خرید اعتباری مشمول مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا

سرپرست وقت وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌هایی بر ضرورت بهره‌مندی بیمارستان‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، دفاتر امور درمان، مراکز مایه‌کوبی، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی از مزایای این طرح تاکید کرده است.

سرپرست وقت وقت وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌هایی جداگانه به معاون اول رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی خواستار بهره‌مندی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دامپزشکی (شامل بیمارستان‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها، دفاتر امور درمان، مراکز مایه‌کوبی، آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌های دامپزشکی) از مزایای طرح خرید اعتباری مشمول مصادیق کسب و کارهای آسیب‌دیده از بیماری کرونا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی، متن این نامه‌ها به شرح زیر است: