انتشار : 1399/06/30 بازدید : 1150

بر طبق قانون تمامی اتباع ایرانی فارغ‌التحصیل رشته دامپزشکی حق عضویت در سازمان نظام دامپزشکی را دارا هستند

به موجب ماده ۲۷ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، تمامی اتباع ایرانی فارغ‌التحصیل این رشته حق عضویت در این سازمان را دارا هستند.

رییس سازمان نظام دامپزشکی در پاسخ به نامه معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان دامپزشکی کشور؛

🔹سازمان نظام دامپزشکی به موجب ماده یک قانون تأسیس خود «دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل غیر دولتی است» لذا از شمول مواد ۵۹ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی خروج موضوعی دارد.

🔸سازمان نظام دامپزشکی در زمره دستگاههای موضوع تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات نبوده و نظر به عدم استفاده از بودجه عمومی کشور مشمول ماده ۴۲ قانون یادشده نیز نمی‌باشد.

🔹به استناد بند «و» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۹۸ احکام مندرج در آن قانون ماهیت سنواتی داشته و صرفاً مربوط به سال ۹۸ است.

🔸به موجب ماده ۲۷ قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، تمامی اتباع ایرانی فارغ‌التحصیل این رشته حق عضویت در این سازمان را دارا هستند.

🔹نامه دیوان محترم محاسبات صرف نظر از مضی مدت اعتبار قانون بودجه سال ۹۸ نسبت به ارکان این سازمان اعم از ملی و استانی خروج موضوعی داشته و ارتباطی به این سازمان ندارد.

🔸پیشتر مهندس مومنی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی سازمان دامپزشکی کشور در نامه‌ای به رییس سازمان نظام دامپزشکی ضمن اشاره به نامه حسابرس کل هیأت یازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور مبنی بر ممنوعیت حضور همزمان مسئولین و کارکنان دولت در پست‌های مدیریتی و اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، خواستار اجتناب از عضویت همزمان کارکنان سازمان دامپزشکی در شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی شده بود.