انتشار : 1399/09/16 بازدید : 1094

دکتر پیام محبی رییس جدید هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران

در پی استعفای «دکتر سید شاپور رضا شجاعی» رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران، «دکتر پیام محبی» به عنوان رئیس هیئت مدیره این تشکل صنفی انتخاب شد.

جلسه فوق العاده هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران در پی استعفای آقای دکتر سید شاپور رضا شجاعی برگزار و هیئت مدیره با اکثریت آرا ضمن پذیرش استعفای ایشان آقای دکتر پیام محبی را به عنوان رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران انتخاب نمود.