انتشار : 1399/10/07 بازدید : 1158

معرفی اعضای هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی

دومین نشست پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی در محل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد.

با برگزاری دومین نشست پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی در محل دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، اعضای هیئت رئیسه این شورا انتخاب و معرفی شدند.

🔸در این نشست آقایان دکتر سعید بهرامی به عنوان نایب رئیس، دکتر احمدرضا تابع بردبار به عنوان خزانه‌دار و دکتر عبدالمجید کوثری نژاد به عنوان دبیر پنجمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی انتخاب و معرفی شدند.