انتشار : 1399/10/10 بازدید : 1149

گامی در جهت تحقق یک رویای نه چندان دور

عزم جدی دو سازمان بر اجرای بهینه دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی

«دکتر سیدبهمن نقیبی» معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور و رئیس کارگروه مشترک سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی، طی نامه‌ای از ادارات کل دامپزشکی سراسر کشور خواست که گزارش عملکرد و اطلاعات مربوطه درخصوص دستورالعمل اجرایی ماده ۱۹ آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی را ظرف ده روز به این سازمان ارسال نمایند.

 پیشتر و در اولین نشست شورای هماهنگی دو سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی کشور مقرر شده بود، کارگروهی مشترکی برای اجرای ویرایش پنجم دستورالعمل ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی تشکیل شود.