انتشار : 1399/10/16 بازدید : 1212

سازمان نظام دامپزشکی خطاب به سازمان شیلات ایران

اعتراض سازمان نظام دامپزشکی نسبت به ارزیابی عملکرد سطح کیفی خدمات مسئولین فنی بهداشتی مزارع آبزی‌پروری توسط سازمان شیلات

به استناد قانون نظام جامع دامپروری کشور، ابلاغ سیاست‌های بهداشتی دام بر عهده سازمان دامپزشکی کشور است.

مسئولین فنی بهداشتی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان نظام دامپزشکی، مسئولیت کنترل بهداشتی در واحد‌های دامی را مطابق وظایف ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور بر عهده دارند.

 تشخیص تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی و عدول از شرح وظایف توسط مسئولین فنی بهداشتی نیز از وظایف سازمان دامپزشکی کشور است.

به منظور جلوگیری از تداخل وظایف دستگاه‌ها و برای جلوگیری از اخلال در عملکرد مسئولین فنی بهداشتی، نامه آن سازمان محترم مبنی بر ارزیابی سطح کیفی خدمات مسئولین فنی بهداشتی مزارع آبزی‌پروری توسط ادارات کل شیلات کان لم یکن اعلام شود.