انتشار : 1399/11/02 بازدید : 1085

در جلسه رؤسای سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی استان تهران:

استان تهران پایلوت طرح «تدوین و اجرای بهینه ماده ۱۹ آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی» شد

حساسیت‌های موجود در فرآیند کنترل بیماری‌های اولویت‌دار، فرامرزی و اهمیت مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی در گزارش‌دهی به‌موقع و رعایت موازین حرفه‌ای، اهمیت نظارت مسئولین فنی بهداشتی بر فعالیت اماکن دامی و سایر واحدهای تولیدی و همچنین جلوگیری از گسترش بیماری‌های فصلی در منطقه، منجر به تشکیل جلسه فوری بین رؤسای سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی استان تهران شد.

🔸به گزارش روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، در این جلسه مشترک که با حضور «دکتر علی‌صفر ماکنعلی» رئیس سازمان دامپزشکی کشور و «دکتر رامین سلامتی» رئیس شورای نظام دامپزشکی استان تهران برگزار شد، ضرورت نظارت بر عملکرد مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی شاغل در اماکن دامی و سایر واحدهای تولیدی مورد تاکید قرار گرفت.

🔹در این جلسه، «دکتر علی‌صفر ماکنعلی» رئیس سازمان دامپزشکی کشور عملکرد شورای نظام دامپزشکی استان تهران را در حوزه پیگیری اشتغال فعال و کارآمد دامپزشکان در واحدهای تولیدی دام و طیور و انجام نظارت‌های فنی بر عملکرد مسئولین فنی بهداشتی در زمینه کنترل و گزارش بیماری‌ها، مثبت‌ و مطلوب ارزیابی نمود.

🔸دکتر ماکنعلی، همچنین بر نقش حساس و کلیدی مسئولین فنی بهداشتی به‌عنوان بازوهای فعال سازمان دامپزشکی کشور در زمینه کنترل و پیشگیری بیماری‌ها، تاکید کرد.

🔹رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه اظهار داشت: گزارش‌های به موقع وقوع بیماری‌ها توسط کلینیسین‌ها و مسئولین فنی بهداشتی واحدها، نقش کلیدی در واکنش سریع و به هنگام سازمان دامپزشکی و ادارات کل در کنترل و جلوگیری از اشاعه بیماری در منطقه دارد.

🔸دکتر ماکنعلی همچنین پیشنهاد نمود نظام دامپزشکی استان تهران با توجه به گستردگی و اهمیتی که به لحاظ تعداد مسئول فنی بهداشتی در کشور دارد، در اسرع وقت (حداکثر ۲ ماه) نسبت به تدوین طرح پیشنهادی عملیاتی و کارآمد درخصوص «اجرای بهینه ماده ۱۹ آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی» اقدام نموده و آن را به سازمان دامپزشکی کشور ارائه نماید تا در صورت تایید طرح نهایی، بصورت پایلوت در استان تهران مورد اجرا قرار گیرد.

🔹در ادامه، «دکتر رامین سلامتی» رئیس شورای نظام دامپزشکی استان تهران نیز تاکید کرد: با توجه به فعالیت بیش از ۲۰۰ همکار دامپزشک در واحدهای پرورش دام، طیور، آبزیان و...، کلیه همکاران ملزم به رعایت دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور بوده و باید رخداد بیماری‌ها را در اسرع وقت به ادارات دامپزشکی گزارش نمایند؛ در غیر این‌صورت و در صورت مشاهده تخلف از وظایف محوله، برخورد قانونی با متخلفین صورت خواهد گرفت.

🔸لازم به ذکر است که در استان تهران کلیه مسئولین فنی بهداشتی واحدهای پرورش دام، طیور، آبزیان و... اقدام به عقد قرارداد با تعرفه‌های مصوب ماده ۱۸ آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی می‌نمایند.


 روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران