انتشار : 1400/10/14 بازدید : 568

برگزاری انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی داروخانه‌های دامپزشکی استان خوزستان

مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول انجمن صنفي كارفرمايي داروخانه هاي دامپزشكي استان خوزستان* امروز برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی نظام دامپزشکی استان خوزستان در این مراسم که با حضور دكتر هدايت الله تقويان پور رئیس نظام دامپزشكي و رئيس انجمن صنفي داروخانه‌هاي دامپزشكي استان خوزستان و دکتر مصطفوی کنارکوهی مدیرکل دامپزشکی استان برگزار شد، گزارش هيئت مديره و بازرسين انجمن ارائه و انتخابات برای گزینش اعضای جدید اصلي و علی‌البدل انجمن صنفي داروخانه‌هاي دامپزشكي استان انجام شد.

 بر اساس این گزارش به ترتیب ۱-آقای دكتر هدايت الله تقويان پور با ٢٧ راي،٢- خانم دكتر خاطره موسويون با ٢٤ راي،٣- آقای دکتر محمد حسين نتاج فر با  ١٩ راي، ٤- آقای دكتر حسين رويشدزاده با ١٨ راي و ٥-آقای دكتر سيد مهرداد قادريان با ١٠ راي حائز اکثریت آرا شده و به عنوان اعضای اصلی انجمن انتخاب شدند، آقای دكتر سيد مرتضي كاشفي پور نیز با ٩ راي به عنوان عضو علي البدل برگزیده شد.
همچنین آقای دكتر امير روانبخش با ١٥ راي به عنوان بازرس معرفی شد.