انتشار : 1401/05/15 بازدید : 206

انتصاب رئیس نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان

«دکتر ساداتی نژاد» در حکمی «دکتر غلامرضا قنبری» رئیس نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی را به سمت سرپرست سازمان جهاد کشاورزی این استان منصوب کرد.