اطلاعیه

پیرو درج شایعه‌ای کذب در یک نشریه الکترونیک، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی اطلاعیه ای صادر نمود.

انتشار : دوشنبه, 22 آذر 1400 بازدید : 822

اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی غیرقانونی است

معاون آموزش، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه ای به شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، مجدداً بر غیرقانونی بودن اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات کل دامپزشکی تاکید کرد.

انتشار : پنجشنبه, 18 آذر 1400 بازدید : 678

آیا سویه اومیکرون خطرناک است؟آنچه نیاز داریم در مورد سویه جدید کرونا بدانیم

ماه گذشته WHO بر اساس گزارشات رسیده از آفریقا واریانت جدید و نگران کننده B.1.1.529 را با نام اومیکرون Omicron معرفی نمود‌. این واریانت اکنون در بسیاری از کشورهای جهان شناسایی شده و بزودی بقیه جهان نیز آن را تجربه خواهند کرد.

انتشار : چهارشنبه, 17 آذر 1400 بازدید : 664

حمايت كامل جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از عملکرد نظام دامپزشكي استان

مهندس اكبر فتحي رئيس سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي و دكتر اميرحسين بهداد مدير كل دامپزشكي استان و نماينده وزير جهاد كشاورزي در شوراي مركزي نظام دامپزشكي ج.ا.ا در جلسه ي فوق العاده شوراي نظام دامپزشكي استان در روز دوشنبه آذرماه حضور يافتند.

انتشار : شنبه, 13 آذر 1400 بازدید : 721

درمان موفقیت‌آمیز MS در مدل تجربی موش با استفاده از پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس

طرح «بررسی تأثیر پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس جهت درمان مالتیپل اسکلروزیس در مدل موش(EAE)» به عنوان پایان نامه دکتری تخصصی دکتر مهسا شه‌بخش، دانشجوی دوره دکتری تخصصی انگل‌شناسی، با حمایت مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس بیمارستان سینا تهران دفاع شد.

انتشار : شنبه, 15 آبان 1400 بازدید : 751

اطلاعیه

پیرو درج شایعه‌ای کذب در یک نشریه الکترونیک، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی اطلاعیه ای صادر نمود.

انتشار : دوشنبه, 22 آذر 1400 بازدید : 822

درمان موفقیت‌آمیز MS در مدل تجربی موش با استفاده از پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس

طرح «بررسی تأثیر پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس جهت درمان مالتیپل اسکلروزیس در مدل موش(EAE)» به عنوان پایان نامه دکتری تخصصی دکتر مهسا شه‌بخش، دانشجوی دوره دکتری تخصصی انگل‌شناسی، با حمایت مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس بیمارستان سینا تهران دفاع شد.

انتشار : شنبه, 15 آبان 1400 بازدید : 751

حمايت كامل جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از عملکرد نظام دامپزشكي استان

مهندس اكبر فتحي رئيس سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي و دكتر اميرحسين بهداد مدير كل دامپزشكي استان و نماينده وزير جهاد كشاورزي در شوراي مركزي نظام دامپزشكي ج.ا.ا در جلسه ي فوق العاده شوراي نظام دامپزشكي استان در روز دوشنبه آذرماه حضور يافتند.

انتشار : شنبه, 13 آذر 1400 بازدید : 721

اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی غیرقانونی است

معاون آموزش، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه ای به شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، مجدداً بر غیرقانونی بودن اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات کل دامپزشکی تاکید کرد.

انتشار : پنجشنبه, 18 آذر 1400 بازدید : 678

آیا سویه اومیکرون خطرناک است؟آنچه نیاز داریم در مورد سویه جدید کرونا بدانیم

ماه گذشته WHO بر اساس گزارشات رسیده از آفریقا واریانت جدید و نگران کننده B.1.1.529 را با نام اومیکرون Omicron معرفی نمود‌. این واریانت اکنون در بسیاری از کشورهای جهان شناسایی شده و بزودی بقیه جهان نیز آن را تجربه خواهند کرد.

انتشار : چهارشنبه, 17 آذر 1400 بازدید : 664

آرشیو اخبار

اطلاعیه

پیرو درج شایعه‌ای کذب در یک نشریه الکترونیک، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام دامپزشکی اطلاعیه ای صادر نمود.

انتشار : دوشنبه, 22 آذر 1400 بازدید : 822

اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات دامپزشکی غیرقانونی است

معاون آموزش، بهداشت و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه ای به شوراهای نظام دامپزشکی استان‌ها، مجدداً بر غیرقانونی بودن اعمال فشار به مراکز دامپزشکی برای اخذ مجوز از ادارات کل دامپزشکی تاکید کرد.

انتشار : پنجشنبه, 18 آذر 1400 بازدید : 678

آیا سویه اومیکرون خطرناک است؟آنچه نیاز داریم در مورد سویه جدید کرونا بدانیم

ماه گذشته WHO بر اساس گزارشات رسیده از آفریقا واریانت جدید و نگران کننده B.1.1.529 را با نام اومیکرون Omicron معرفی نمود‌. این واریانت اکنون در بسیاری از کشورهای جهان شناسایی شده و بزودی بقیه جهان نیز آن را تجربه خواهند کرد.

انتشار : چهارشنبه, 17 آذر 1400 بازدید : 664

حمايت كامل جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از عملکرد نظام دامپزشكي استان

مهندس اكبر فتحي رئيس سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي و دكتر اميرحسين بهداد مدير كل دامپزشكي استان و نماينده وزير جهاد كشاورزي در شوراي مركزي نظام دامپزشكي ج.ا.ا در جلسه ي فوق العاده شوراي نظام دامپزشكي استان در روز دوشنبه آذرماه حضور يافتند.

انتشار : شنبه, 13 آذر 1400 بازدید : 721

درمان موفقیت‌آمیز MS در مدل تجربی موش با استفاده از پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس

طرح «بررسی تأثیر پروتئین نوترکیب لکتین نوع سی انگل توکسوکارا کنیس جهت درمان مالتیپل اسکلروزیس در مدل موش(EAE)» به عنوان پایان نامه دکتری تخصصی دکتر مهسا شه‌بخش، دانشجوی دوره دکتری تخصصی انگل‌شناسی، با حمایت مرکز تحقیقات مالتیپل اسکلروزیس بیمارستان سینا تهران دفاع شد.

انتشار : شنبه, 15 آبان 1400 بازدید : 751

آرشیو مقالات