رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار توقف فوری اجرای دستورالعمل نیروی انسانی مراکز ماده ۲ شد

دستورالعمل فوق در حوزه‌های بازرسی، تحول اداری و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی بررسی و اشکالات شکلی و محتوایی آن تأیید شده است

انتشار : شنبه, 23 مرداد 1400 بازدید : 1116

حیوانات همراه، کمک دست معلولان هستند

دکتر بهمن جاوید لامعی در رادیو گفت‌وگو گفت: نگهداری حیوانات اهلی در داخل منزل و در شرایط شهری و آپارتمان‌نشینی باید با رعایت قوانینِ و حفظ حقوق همسایگان انجام شود.

انتشار : پنجشنبه, 21 مرداد 1400 بازدید : 972

راه حل پیشگیری از بروز مشکلاتی که در حال حاضر مشاهده می شود بازگشت به قانون و پرهیز از خود محوری است

ابلاغ برخی دستورالعمل ها از جمله سومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس و فعالیت مراکز درمانی و مایه کوبی در حوزه درمان دامپزشکی سبب برخی نارضایتی ها و اظهار نظرها توسط فعالان بخش خصوصی در این مورد شده است.

انتشار : چهارشنبه, 20 مرداد 1400 بازدید : 991

صدور و تمدید پروانه‌های تأسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده ۲ کماکان توسط نظام دامپزشکی انجام و نظارت گردد

معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای شوراهای نظام دامپزشکی استانها اعلام نمود :صدور و تمدید پروانه‌های تأسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری کماکان توسط نظام دامپزشکی استان انجام و نظارت گردد

انتشار : چهارشنبه, 13 مرداد 1400 بازدید : 1068

حقایقی درباره واکسن های COVID-19

خلاصه ای از پانل تخصصی سرپرست علمی سازمان بهداشت جهانی با کارشناسان سراسر جهان

انتشار : چهارشنبه, 13 مرداد 1400 بازدید : 1181

حقایقی درباره واکسن های COVID-19

خلاصه ای از پانل تخصصی سرپرست علمی سازمان بهداشت جهانی با کارشناسان سراسر جهان

انتشار : چهارشنبه, 13 مرداد 1400 بازدید : 1181

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار توقف فوری اجرای دستورالعمل نیروی انسانی مراکز ماده ۲ شد

دستورالعمل فوق در حوزه‌های بازرسی، تحول اداری و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی بررسی و اشکالات شکلی و محتوایی آن تأیید شده است

انتشار : شنبه, 23 مرداد 1400 بازدید : 1116

صدور و تمدید پروانه‌های تأسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده ۲ کماکان توسط نظام دامپزشکی انجام و نظارت گردد

معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای شوراهای نظام دامپزشکی استانها اعلام نمود :صدور و تمدید پروانه‌های تأسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری کماکان توسط نظام دامپزشکی استان انجام و نظارت گردد

انتشار : چهارشنبه, 13 مرداد 1400 بازدید : 1068

راه حل پیشگیری از بروز مشکلاتی که در حال حاضر مشاهده می شود بازگشت به قانون و پرهیز از خود محوری است

ابلاغ برخی دستورالعمل ها از جمله سومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس و فعالیت مراکز درمانی و مایه کوبی در حوزه درمان دامپزشکی سبب برخی نارضایتی ها و اظهار نظرها توسط فعالان بخش خصوصی در این مورد شده است.

انتشار : چهارشنبه, 20 مرداد 1400 بازدید : 991

حیوانات همراه، کمک دست معلولان هستند

دکتر بهمن جاوید لامعی در رادیو گفت‌وگو گفت: نگهداری حیوانات اهلی در داخل منزل و در شرایط شهری و آپارتمان‌نشینی باید با رعایت قوانینِ و حفظ حقوق همسایگان انجام شود.

انتشار : پنجشنبه, 21 مرداد 1400 بازدید : 972

آرشیو اخبار

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار توقف فوری اجرای دستورالعمل نیروی انسانی مراکز ماده ۲ شد

دستورالعمل فوق در حوزه‌های بازرسی، تحول اداری و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی بررسی و اشکالات شکلی و محتوایی آن تأیید شده است

انتشار : شنبه, 23 مرداد 1400 بازدید : 1116

حیوانات همراه، کمک دست معلولان هستند

دکتر بهمن جاوید لامعی در رادیو گفت‌وگو گفت: نگهداری حیوانات اهلی در داخل منزل و در شرایط شهری و آپارتمان‌نشینی باید با رعایت قوانینِ و حفظ حقوق همسایگان انجام شود.

انتشار : پنجشنبه, 21 مرداد 1400 بازدید : 972

راه حل پیشگیری از بروز مشکلاتی که در حال حاضر مشاهده می شود بازگشت به قانون و پرهیز از خود محوری است

ابلاغ برخی دستورالعمل ها از جمله سومین ویرایش سیاست ها و ضوابط تاسیس و فعالیت مراکز درمانی و مایه کوبی در حوزه درمان دامپزشکی سبب برخی نارضایتی ها و اظهار نظرها توسط فعالان بخش خصوصی در این مورد شده است.

انتشار : چهارشنبه, 20 مرداد 1400 بازدید : 991

صدور و تمدید پروانه‌های تأسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده ۲ کماکان توسط نظام دامپزشکی انجام و نظارت گردد

معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای شوراهای نظام دامپزشکی استانها اعلام نمود :صدور و تمدید پروانه‌های تأسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری کماکان توسط نظام دامپزشکی استان انجام و نظارت گردد

انتشار : چهارشنبه, 13 مرداد 1400 بازدید : 1068

حقایقی درباره واکسن های COVID-19

خلاصه ای از پانل تخصصی سرپرست علمی سازمان بهداشت جهانی با کارشناسان سراسر جهان

انتشار : چهارشنبه, 13 مرداد 1400 بازدید : 1181

آرشیو مقالات