رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی خبر داد؛ تدوین سند تعالی و تحول سازمان نظام دامپزشکی

نشست فوق‌العاده شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی با حضور دکتر حامد زارعی رئیس جدید این سازمان و دکتر سید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور عصر امروز در محل سالن جلسات سازمان نظام دامپزشکی برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 22 تیر 1401 بازدید : 262

گزارش تصویری

دیدار حضوری رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی با کارکنان این سازمان

انتشار : دوشنبه, 20 تیر 1401 بازدید : 406

طرح تکریم ارباب رجوع

طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت هرجه بیشتر اعضای محترم سرلوحه اهداف و برنامه‌های سازمان نظام دامپزشکی قرار دارد

انتشار : دوشنبه, 20 تیر 1401 بازدید : 202

رئیس سازمان نظام دامپزشکی تاکید کرد؛ امتناع از ارسال هرگونه پیام تبریک انتصاب، تاج‌گل و درج آگهی در رسانه‌ها

رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی بر عدم ارسال پیام تبریک انتصاب، تاج گل و درح آگهی در رسانه‌ها از سوی دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید کرد.

انتشار : یکشنبه, 19 تیر 1401 بازدید : 351

گزارش تصویری

دیدار حضوری رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی با کارکنان این سازمان

انتشار : دوشنبه, 20 تیر 1401 بازدید : 406

رئیس سازمان نظام دامپزشکی تاکید کرد؛ امتناع از ارسال هرگونه پیام تبریک انتصاب، تاج‌گل و درج آگهی در رسانه‌ها

رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی بر عدم ارسال پیام تبریک انتصاب، تاج گل و درح آگهی در رسانه‌ها از سوی دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید کرد.

انتشار : یکشنبه, 19 تیر 1401 بازدید : 351

رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی خبر داد؛ تدوین سند تعالی و تحول سازمان نظام دامپزشکی

نشست فوق‌العاده شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی با حضور دکتر حامد زارعی رئیس جدید این سازمان و دکتر سید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور عصر امروز در محل سالن جلسات سازمان نظام دامپزشکی برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 22 تیر 1401 بازدید : 262

طرح تکریم ارباب رجوع

طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت هرجه بیشتر اعضای محترم سرلوحه اهداف و برنامه‌های سازمان نظام دامپزشکی قرار دارد

انتشار : دوشنبه, 20 تیر 1401 بازدید : 202

آرشیو اخبار

رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی خبر داد؛ تدوین سند تعالی و تحول سازمان نظام دامپزشکی

نشست فوق‌العاده شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی با حضور دکتر حامد زارعی رئیس جدید این سازمان و دکتر سید محمد آقامیری معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور عصر امروز در محل سالن جلسات سازمان نظام دامپزشکی برگزار شد.

انتشار : چهارشنبه, 22 تیر 1401 بازدید : 262

گزارش تصویری

دیدار حضوری رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی با کارکنان این سازمان

انتشار : دوشنبه, 20 تیر 1401 بازدید : 406

طرح تکریم ارباب رجوع

طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت هرجه بیشتر اعضای محترم سرلوحه اهداف و برنامه‌های سازمان نظام دامپزشکی قرار دارد

انتشار : دوشنبه, 20 تیر 1401 بازدید : 202

رئیس سازمان نظام دامپزشکی تاکید کرد؛ امتناع از ارسال هرگونه پیام تبریک انتصاب، تاج‌گل و درج آگهی در رسانه‌ها

رئیس جدید سازمان نظام دامپزشکی بر عدم ارسال پیام تبریک انتصاب، تاج گل و درح آگهی در رسانه‌ها از سوی دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید کرد.

انتشار : یکشنبه, 19 تیر 1401 بازدید : 351

آرشیو مقالات