جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401

معاونت بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای استانی نظام دامپزشکی جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401 را اعلام کرد.

انتشار : شنبه, 28 اسفند 1400 بازدید : 1441

ساختمان جدید نظام دامپزشکی استان فارس اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی

رئیس نظام دامپزشکی استان فارس گفت: افتتاح ساختمان و دفتر جدید نظام دامپزشکی، اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی استان است چراکه به 21 سال صبر، تحمل و بلاتکلیفی پایان داد.

انتشار : یکشنبه, 15 اسفند 1400 بازدید : 492

رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر هیئت‌های بدوی انتظامی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای خطاب به پلیس فتا خواستار پیگیری و رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر قانونی هیئت‌های بدوی انتظامی و شوراهای حل اختلاف دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 09 اسفند 1400 بازدید : 400

ابطال دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

در این دستورالعمل، مراکز بخش خصوصی دامپزشکی ملزم به دریافت پروانه از ادارت کل دامپزشکی شده بوند که امری خلاف قانون محسوب می‌شد

انتشار : یکشنبه, 24 بهمن 1400 بازدید : 777

جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401

معاونت بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای استانی نظام دامپزشکی جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401 را اعلام کرد.

انتشار : شنبه, 28 اسفند 1400 بازدید : 1441

ابطال دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

در این دستورالعمل، مراکز بخش خصوصی دامپزشکی ملزم به دریافت پروانه از ادارت کل دامپزشکی شده بوند که امری خلاف قانون محسوب می‌شد

انتشار : یکشنبه, 24 بهمن 1400 بازدید : 777

ساختمان جدید نظام دامپزشکی استان فارس اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی

رئیس نظام دامپزشکی استان فارس گفت: افتتاح ساختمان و دفتر جدید نظام دامپزشکی، اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی استان است چراکه به 21 سال صبر، تحمل و بلاتکلیفی پایان داد.

انتشار : یکشنبه, 15 اسفند 1400 بازدید : 492

رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر هیئت‌های بدوی انتظامی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای خطاب به پلیس فتا خواستار پیگیری و رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر قانونی هیئت‌های بدوی انتظامی و شوراهای حل اختلاف دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 09 اسفند 1400 بازدید : 400

آرشیو اخبار

جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401

معاونت بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای به روسای استانی نظام دامپزشکی جداول حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی مشمول ماده 19 آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در سال 1401 را اعلام کرد.

انتشار : شنبه, 28 اسفند 1400 بازدید : 1441

ساختمان جدید نظام دامپزشکی استان فارس اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی

رئیس نظام دامپزشکی استان فارس گفت: افتتاح ساختمان و دفتر جدید نظام دامپزشکی، اثری ماندگار در تاریخ نظام دامپزشکی استان است چراکه به 21 سال صبر، تحمل و بلاتکلیفی پایان داد.

انتشار : یکشنبه, 15 اسفند 1400 بازدید : 492

رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر هیئت‌های بدوی انتظامی

رئیس سازمان نظام دامپزشکی در نامه‌ای خطاب به پلیس فتا خواستار پیگیری و رسیدگی شکایات مربوط به دامپزشکان از مسیر قانونی هیئت‌های بدوی انتظامی و شوراهای حل اختلاف دامپزشکی شد

انتشار : دوشنبه, 09 اسفند 1400 بازدید : 400

ابطال دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

در این دستورالعمل، مراکز بخش خصوصی دامپزشکی ملزم به دریافت پروانه از ادارت کل دامپزشکی شده بوند که امری خلاف قانون محسوب می‌شد

انتشار : یکشنبه, 24 بهمن 1400 بازدید : 777

آرشیو مقالات