بازدید : 573

کمیته های تخصصی

آغاز هفته دامپزشکي با شعار دامپزشکي در خدمت سلامت

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان نظام دامپزشکي ج.ا.ا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزي، نخستين روز هفته دامپزشکي با شعار 'دامپزشکي و بهداشت عمومي' آغاز مي‌شود.

برگزاري مانور نقش دامپزشکي در مقابله با تهديدات زيستي با مشارکت سازمان ملي پدافند غيرعامل، برنامه اي است که براي دومين روز از اين هفته پيش بيني شده؛ دومين روز از هفته دامپزشکي دامپزشکي و واکنش سريع (دامپزشکي و پدافند غيرعامل) نامگذاري شده است.

براساس اين گزارش، سومين روز از هفته دامپزشکي، 'دامپزشکي وحقوق حيوانات' نامگذاري شده که برنامه هايي از جمله برگزاري نشست و جلسات تخصصي توسط ادارات کل دامپزشکي و حفاظت محيط زيست و همچنين برگزاري نشست عمومي با موضوع حقوق حيوانات پيش بيني شده است.

چهارمين روز از هفته دامپزشکي 'دامپزشکي و سلامت جامعه' نامگذاري شده که در اين روز، مديران کل دامپزشکي و روساي شبکه هاي دامپزشکي شهرستان ها يا مسئولين دفتر نمايندگي ولي فقيه، سخنران پيش از خطبه هاي نماز جمعه سراسر کشور خواهند بود.

روزهاي دوازدهم تا چهاردهم مهرماه نيز به ترتيب با عناوين دامپزشکي و امنيت غذايي، دامپزشکي و نظارت هاي بهداشتي و دامپزشکي و توسعه پايدار نامگذاري شده اند که در اين روزها نيز برگزاري نشست ها و جلسات تخصصي توسط تشکل ها، اتحاديه ها و انجمن هاي بخش خصوصي مرتبط با موضوع، حضور فعال اکيپ هاي دامپزشکي و ناظرين شرعي در مراکز عرضه و کشتار دام، برگزاري همايش تخصصي نقش دامپزشکي در سلامت و اقتصاد ملي و تقدير از پيشکسوتان و زحمتکشان دامپزشکي پيش بيني شده است.