بازدید : 834

تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری سازمان نظام دامپزشکی و بانک کشاورزی

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران، به منظورفراهم شدن امکان همکاری متقابل بین سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و بانک کشاورزی تفاهم‌نامه ای به امضاء طرفین رسید.

تفاهم نامه سازمان نظام دامپزشکی بانک کشاورزی