�������� ���������������

آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايی، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ ۷ /۷ / ۱۳۸۶بنا به پيشنهاد شماره ۸۳۴۷ /۰۲۰ مورخ ۱۳۸۵/۴/۵ وزارت جهادكشاورزی و به استناد ماده (۲۱) قانون سازمان دامپزشكی كشور ـ مصوب ۱۳۵۰ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ / ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ آيين‌نامه اجرايی نظارت بهداشتی دامپزشكی را تصويب نمودند. ادامه مطلب