دستورالعمل‌ها

دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي

تنظیم روابط حرفه‌ای، استاندارد سازی مشاغل و همکاری در اجرای صحیح قوانین و مقررات با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام دامپزشكي جمهوری اسلامی ایران است. در اين راستا دستورالعمل ارزشيابي متقاضيان صدور/تمديد مجوز يا پروانه خدمات دامپزشكي بخش غيردولتي توسط شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا به تصویب رسید. ادامه مطلب