دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 24 مهر 1397
Menu
دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی مراکز خدمات مایه‌کوبی دام
نوشته شده توسط: shadabi در 1395/04/15 12:23:00 ب.ظ
تعداد بازديدکنندگان: 2912
[AUTHOR]


 مقدمه:

تنظیم روابط حرفه‌ای، استاندارد سازی مشاغل و همکاری به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات با دستگاه‌های ذیربط از جمله اهداف و وظایف سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا رتبه‌بندی اشخاص حقیقی و حقوقی متضمن کیفیت و کمیت برتر در ارائه خدمات توسط آنها و دفاع از حقوق بهره‌وران، به حول و قوه الهی و بر اساس مصوبه نوزدهمین جلسه شورای مرکزی دوره سوم و به استناد مصوبه شورای اقتصاد به شماره 68893/309 مورخ 21/5/1386 جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. دارندگان رتبه‌های برتر، نه تنها به لحاظ کمی و حجم عملکرد در قرارداد با بخش دولتی بلکه به لحاظ کیفی و امکان انجام موارد خاص امور مایه‌کوبی و دریافت تسهیلات بانکی، بسته به شرایط و زمان و بر اساس رای کمیته مرکزی رتبه‌بندی در اولویت قرار می‌گیرند.

حرکت سازمان در ساماندهی بخش خصوصی و ارائه خدمات بیشتر به اعضای محترم حرکتی نوپاست و کمیته مرکزی رتبه‌بندی بطور سالانه با بررسی پیشنهادات دریافتی سعی بر اصلاح و بهبود دستورالعمل‌ها را خواهد داشت.

ماده 1- كلیات و تعاریف :

1-1- سازمان نظام : عبارت اختصاری است كه بجای سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شود.

1-2- سازمان دامپزشكی : عبارت اختصاری است كه بجای سازمان دامپزشكی كشور استفاده می‌شود.

1-3- شورای مركزی : عبارت اختصاری است كه بجای شورای مركزی سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود.

1-4- شورای نظام استان : عبارت اختصاری است كه بجای شورای نظام دامپزشكی استان استفاده می‌شود.

1-5- مرکز مایه‌کوبی: مرکز مایه‌کوبی به مرکزی اطلاق می‌گردد که طبق مقررات سازمان دامپزشكی مجوز  عملیات مایه‌کوبی را دریافت كرده باشد .

1-6- تعیین صلاحیت : فرآیندی است كه در آن شرایط عمومی، فنی و تخصصی اعضای حقیقی و ... برای فعالیت در زمینه ارائه خدمات مایه کوبی دام مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

1-7- رتبه : عددی است كه میزان توان فنی و تخصصی مراکز مایه کوبی را  نشان میدهد.

1-8- شاخص رتبه بندی : عاملی است كه در تعیین سطح رتبه موثر است.

1-9- امتیاز: نمره ای است كه برای هر یك از عوامل تعیین شده برای تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی كه اصطلاحاً به آنها ضوابط تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی اطلاق می‌شود، در این دستورالعمل مشخص شده است.

1-10- حد نصاب : حداقل امتیاز از مجموع امتیازاتی است كه هر مرکز مایه کوبی باید از عوامل تعیین شده برای تعیین صلاحیت و رتبه بندی كسب نماید.

1-11-  ترتیب عدد رتبه توان فنی تخصصی بیشتر به كمتر، از عدد یك افزایش می‌یابد.

1-12- كمیته تعیین صلاحیت و رتبه بندی: كمیته‌‌ای است كه انجام امور مربوط به تعیین صلاحیت و رتبه بندی را در كشور یا استان بعهده دارد.

1-13- ارزشیابی: فرآیندی است كه طی آن سطح كیفیت كارهای در دست انجام یا انجام شده مرکز مایه‌کوبی در مقاطع یا دوره زمانی معین بررسی و ارزیابی می شود.

1-14- گواهی رتبه : مجوز رسمی است كه براساس ضوابط این دستورالعمل به منظور اعلام صلاحیت مرکز مایه‌کوبی خدمات فنی دامپزشكی توسط سازمان نظام صادر می گردد.

1-15- كادر فنی : فارغ‌التحصیلان رشته دامپزشكی و سایر رده‌های دامپزشكی

1-16- شرایط ایجاد مراكز مایه‌كوبی : وفق مقررات سازمان دامپزشكی می‌باشد.

تبصره : رتبه بندی مراکز منوط به داشتن حداقل امکانات و تجهیزات لازم می‌باشد که تایید آن از طریق بررسی و بازدید نماینده سازمان نظام احراز می‌گردد.

1-17- شرایط اشتغال در مراكز مایه‌كوبی: وفق مقررات سازمان دامپزشكی می‌باشد.

ماده 2- شرایط بررسی و رتبه بندی مرکز مایه‌کوبی :

2-1- داشتن مجوزهای رسمی از سازمان دامپزشكی

2-2- عضویت كادر فنی مراکز در سازمان نظام و داشتن شماره نظام دامپزشكی برای مسئول مرکز و كادر فنی

2-3- نداشتن محرومیت از فعالیت های حرفه ای براساس آرای هیأت های بدوی و عالی انتظامی سازمان

2-4- ارائه درخواست تعیین صلاحیت و رتبه بندی طبق فرم های مربوطه

2-5- عدم بدهی حق عضویت شاغلین مراکز در سازمان نظام و پرداخت كلیه حقوق متعلقه به سازمان

ماده 3- شاخص رتبه بندی مراکز:

3-1- مرکز رتبه یک: به مرکزی اطلاق می‌گردد كه موفق به كسب حداقل 700 امتیاز از عوامل موضوع ماده 8 این دستورالعمل گردد.

3-2- مرکز رتبه دو: به مرکزی اطلاق می‌گردد كه موفق به كسب حداقل 600 امتیاز از عوامل موضوع ماده 8  این دستورالعمل گردد.

3-3- مرکز رتبه سه: به مرکزی اطلاق می‌گردد كه موفق به كسب حداقل 500 امتیاز از عوامل موضوع ماده 8 این دستورالعمل گردد.

3-4- مرکز رتبه چهار: به مرکزی اطلاق می‌گردد كه موفق به كسب حداقل 350 امتیاز از عوامل موضوع ماده 8 این دستورالعمل گردد.

3-5- مرکز رتبه پنج: به مرکزی اطلاق می‌گردد كه موفق به كسب حداقل 250 امتیاز از عوامل موضوع ماده 8 این دستورالعمل گردد.

ماده 4- کمیته مركزی تعیین صلاحیت و رتبه بندی متشكل از افراد ذیل می باشد:

4-1- معاون علمی، آموزشی و پژوهشی سازمان نظام که مسئولیت جلسه را بعهده دارد

4-2- معاون تولیدی موسسه رازی

4-3- معاون بهداشتی سازمان دامپزشکی یا نماینده تام الاختیار وی

4-4- یک نفر از اعضای شورای استانی به پیشنهاد رئیس سازمان نظام و تایید شورای مركزی

4-5- یك نفر دامپزشک شاغل در بخش غیر دولتی با حداقل 5 سال سابقه كاری در مراكز مایه‌كوبی به پیشنهاد رئیس سازمان نظام و تایید شورای مركزی

4-6- دو نفر سایر رده‌های دامپزشكی شاغل در بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس سازمان نظام و تایید شورای مركزی  

تبصره : احكام اعضای كمیته مزبور توسط رئیس سازمان نظام صادر می‌گردد.

ماده 5- وظایف کمیته مركزی:

5-1- سیاست‌گذاری

5-2- تهیه و تدوین مقررات و ضوابط

5-3- نظارت برحسن اجرای دستورالعمل و ارائه گزارش به سازمان دامپزشكی و سازمان نظام

5-4- بررسی پیشنهادات و شکایات واصله

ماده 6- كمیته استانی تعیین صلاحیت و رتبه بندی متشكل از افراد ذیل می‌باشد:

6-1- رییس نظام استان بعنوان رییس جلسه

6-2- دو نفر از دامپزشکان خبره بخش غیر دولتی به انتخاب شورای نظام استان

6-3- معاون فنی اداره کل دامپزشکی استان

6-4- یك نفر از سایر رده‌های دامپزشكی خبره بخش غیردولتی به انتخاب شورای نظام استان

تبصره : دبیر كمیته با انتخاب اعضا تعیین می‌گردد و مسئول تشكیل جلسات، هماهنگی‌های لازم و تنظیم صورت‌جلسات می‌باشد.

ماده 7- وظایف كمیته استانی تعیین صلاحیت و رتبه بندی:

7-1- بررسی تقاضای عضو سازمان نظام متقاضی تعیین صلاحیت و رتبه بندی

7-2- بررسی مدارك متقاضی و استعلام اصالت آنها از مراجع ذیربط در صورت نیاز

7-3- تعیین صلاحیت متقاضی طبق ضوابط مندرج در این دستورالعمل (تكمیل فرم شماره 2)

7-4- تعیین و تصویب رتبه متقاضی

7-5- اعلام رتبه متقاضی به سازمان نظام جهت صدور گواهی تعیین صلاحیت و رتبه بندی

7-6- ضبط مدارك در پرونده تعیین صلاحیت و رتبه بندی متقاضی

تبصره 1- جلسات كمیته تعیین صلاحیت و رتبه بندی با حضور هر پنج نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با آرای موافق اكثریت حاضر در جلسه قابل اجرا می باشد.

تبصره 2- دبیركمیته صورتجلسات را تنظیم و به امضاء اعضای كمیته میرساند.

تبصره 3ـ تأیید مدارك و تصویر مستندات، بعهده كمیته استانی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی می‌باشد.

ماده 8- ضوابط و نحوه محاسبه امتیاز عوامل امتیازآور برای تعیین رتبه مرکز:

8-1- امتیازات مسئول مرکز:

8-1-1- آخرین مدرك تحصیلی :

- دکترای عمومی دامپزشكی 50 امتیاز

- دیپلمای دامپزشکی 60 امتیاز

- دامپزشك دارای MPVM , MPH 70 امتیاز

- دامپزشك دارای دكترای تخصصی ( PhD ,DVSc ) 100 امتیاز (فارغ‌التحصیلان مراكز معتبر دانشگاهی)

8-1-2- سنوات فعالیت موثر در امور بهداشت و درمان دامپزشکی بعد از فارغ التحصیلی به ازای هر سال تمام وقت 2 امتیاز حداكثر 50 امتیاز

8-1-3- دوره های آموزشی حین خدمت:

- به ازای هر 6 ساعت آموزش مرتبط با بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دام و امور مایه‌كوبی 1 امتیاز حداکثر 30  امتیاز

8-1-4- امتیاز ارائه کتب علمی، مقالات علمی چاپ شده در نشریات تخصصی دامپزشكی علمی پژوهشی، همایش‌ها و كنگره‌های علمی حداكثر30 امتیاز هر مقاله یا کتاب 10- 1 امتیاز

8-1-5- امتیاز ثبت اختراع، نوآوری و ارائه طرحهای پژوهشی حداكثر 30 امتیاز هر مورد10- 5  امتیاز

8-2- امتیازات  شاغلین تمام وقت در مرکز (بجز مدیر مرکز) :

- به ازای هر دکتر دامپزشک (عضو نظام دامپزشکی)30 امتیاز حد اکثر120 امتیاز

- به ازای هر کارشناس علوم مرتبط با دامپزشکی (عضو نظام دامپزشکی)  15 امتیاز حد اکثر 60 امتیاز

- به ازای هر کاردان دامپزشکی (عضو نظام دامپزشکی) 10 امتیاز حد اکثر 100 امتیاز

-  به ازای هر کمک تکنسین، تکنسین (عضو نظام دامپزشکی) 5 امتیاز حد اکثر 25 امتیاز

8-3- پذیرش بازآموز حداكثر30 امتیاز هر نفر 5 امتیاز (در مراكز رتبه 1و2و3)

8-4- امکانات و تجهیزات مرکز متناسب با یكی از گزینه‌های زیر:

1-  بالاتر از حد استاندارد 100 امتیاز

2-  استاندارد 70 امتیاز

3-  دارای حداقل امكانات، نیاز به تجهیز 30 امتیاز

8-5- مالکیت قطعی ساختمان مرکز 50 امتیاز

8-6- حوزه فعالیت در مناطق محروم و یا مناطق مورد نیاز سازمان دامپزشکی 30 امتیاز

8-7- سابقه سنواتی فعالیت مایه کوبی مرکز به ازای هر سال 5 امتیاز  حداکثر50 امتیاز

تبصره- كمیته تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی در صورت نیاز می‌تواند برای تأیید اصالت مدارك ارائه شده از مراجع ذیربط استعلام كند.

ماده 9- نحوه تقاضای اعضا برای تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی مراکز:

مدیر مرکز تقاضای كتبی خود را طبق فرم شماره یك منضم به جداول شماره دو تا پنج كه حاوی اطلاعات مربوط به متقاضی و نكات ضروری كه متقاضی لازم است تعهد و رعایت نماید، تكمیل و به همراه مدارك زیر به دبیرخانه شورای نظام استان ارائه می‌كند.

9-1- فتوكپی مدرك تحصیلی

9-2- یك نسخه تصویر مستندات مربوط به بندهای مربوطه ماده 8 در صورت درخواست استفاده از امتیازات بندهای مذكور

9-3- رسید بانكی مربوط به پرداخت هزینه تعیین صلاحیت و رتبه بندی حساب جاری مهرگستر بشماره 18697502 نزد بانک کشاورزی شعبه اسدآبادی کد 650 بنام سازمان نظام دامپزشکی (500000 ریال)

9-4- دو قطعه عكس

تبصره 1- هزینه تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی سالانه به پیشنهاد كمیته مركزی و تصویب شورای مركزی تعیین و اعلام میگردد.

تبصره 2- كمیته استانی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی، حسب مورد می‌تواند نسبت به استعلام مدارك ارائه شده از مراجع ذیربط اقدام نماید.

ماده 10- صدور گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی مراكز مایه‌كوبی توسط سازمان نظام و با امضای رئیس سازمان نظام انجام می‌شود.

ماده 11- مراکز مایه‌کوبی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شده موظف‌اند مفاد این دستورالعمل و بخشنامه‌هایی كه در چارچوب آن توسط سازمان نظام و سازمان دامپزشکی صادر می‌گردد را رعایت كنند.

تبصره 1- موارد تخلف از مفاد موضوع این بند توسط سازمان نظام برای رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی سازمان ارجاع می‌گردد.

تبصره 2- مراکز رتبه‌بندی شده موضوع این دستورالعمل موظف‌اند اطلاعات خواسته شده شامل وضعیت كار در دست اجرا، گزارش پیشرفت كار مورد قرارداد و نتایج حاصل از انجام خدمات را در مهلت‌های مقرر كه از طرف سازمان نظام اعلام می‌شود به شورای نظام استان اعلام و ارسال كنند. در صورت عدم ارسال اطلاعات بموقع و یا عدم رعایت مقررات مذكور، موضوع توسط سازمان نظام جهت رسیدگی به هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام ارجاع خواهد شد.

تبصره 3- سازمان نظام عملكرد مراکز تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شده را در مقاطع معین در قالب دستورالعملی كه جداگانه تنظیم و به تصویب شورای مركزی خواهد رسید مورد ارزشیابی قرار می‌دهد. نتایج ارزشیابی در تعیین رتبه و ارجاع كار به مراكز مایه كوبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 تبصره 4- سازمان نظام اقدامات لازم در خصوص همكاری با مراجع ذیربط در تدوین میزان حق‌الزحمه و تعرفه خدمات دامپزشكی را معمول و نتیجه را بطور مستمر جهت بهره برداری مراکز تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی شده اعلام می نماید.

ماده 12- این دستورالعمل در 12 ماده، 58 بند و 13 تبصره در نوزدهمین جلسه شورای مركزی مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

جدول شماره 1- انواع امتیازات و عوامل امتیازآور برای تعیین رتبه مركزprint
نظر جدید ...
Sort by: