دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 24 مهر 1397
Menu
دستورالعمل میزان چگونگی عضو گیری و حق عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران
نوشته شده توسط: shadabi در 1395/04/15 12:34:00 ب.ظ
تعداد بازديدکنندگان: 2396
[AUTHOR]مقدمه
به موجب مواد ?? و ?? و تبصره های آن دستورالعمل میزان و چگونگی وصول حق عضویت در سازمان نظام دامپزشکی در جلسه ??/??/???? شورای مرکزی با اکثریت مطلق آراء به تصویب نهایی رسید.
ماده ? :  اهداف
?-    هماهنگی در رویه عضوپذیری
?-   افزایش متعارف حق عضویتها با توجه به شرایط روز
?- شفاف شدن ضوابط در رابطه با اعضای فاقد شرایط عضویت دستورالعمل قبلی (فاقد دیپلم)
ماده ? : تعاریف
عضو: به اشخاصی گفته می‌شود که واجد شرایط مندرج در این دستورالعمل بوده و مفاد این دستورالعمل را رعایت نماید.
? - دکتری تخصصی دامپزشکی: به فارغ التحصیلان دوره‌های تخصصیPhD و یا رزیدنسی(DVSc) که مورد تأئید وزارت علومتحقیقات و فن آوری باشد.
? – دکتری عمومی دامپزشکی: به کلیه دارندگان مدرک دکتری حرفه‌ای دامپزشکی اعم از دارندگان مدارک دیپلما VD))یا فوق لیسانس( MSc ) که مورد تأئید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری باشد.
?- کارشناس دامپزشکی: کلیه فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته و یا ناپیوسته که موضوع رشته تحصیلی آنها مورد تأئید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و با تأئید شورای مرکزی مرتبط به رشته دامپزشکی بوده باشد.
?- کاردان دامپزشکی (کمک کارشناس دامپزشکی): کلیه فارغ التحصیلان رشته کاردان دامپزشکی و یا معادل‌های آن که موضوع رشته تحصیلی آنها مورد تأئید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری و با تأئید شورای مرکزی مرتبط به رشته دامپزشکی بوده باشد.
تبصره: ادامه عضویت اشخاص حقیقی که فاقد حداقل مدرک تحصیلی کادرانی دامپزشکی بوده و قبلاً به عضویت سازمان در آمده‌اند بلا مانع است.
 ماده? : حق عضویت
میزان حق عضویت سالانه از زمان تصویب به شرح ذیل می‌باشد.
? – دکتری تخصصی و عمومی ???/??? ریال
? – سایر رده‌های دامپزشکی ???/??? ریال
تبصره: مبنای محاسبه حق عضویت در سازمان نظام از سال پذیرش و تصویب عضویت شخص می‌باشد.
ماده? : از تاریخ تصویب این دستورالعمل پذیرش عضویت افراد حقیقی منوط به داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی می‌باشد.
 
 
 
ماده?: نحوه پرداخت حق عضویت
پرداخت حق عضویت از سال تصویب عضویت سالانه (یکم فروردین ماه هر سال الی پایان اسفند ماه همان سال) بوده و چنانچه هر یک از اعضای نظام در پرداخت حق عضویت سالانه تأخیر داشته باشند ، باید علاوه بر پرداخت حق عضویت، سالانه ??% حق عضویت را به ازای هر سال به عنوان جریمه دیرکرد پرداخت نمایند (رعایت این ماده الزامی می‌باشد).
ماده? :مدارک مورد نیاز جهت عضویت شامل:
?-? : اشخاص حقیقی
الف- تکمیل فرم عضویت
ب- ارائه اصل مدرک تحصیلی یا فتوکپی مصدق آن
ج- عکس?×? چهار قطعه
د- اصل فیش بانکی پرداخت حق عضویت
تبصره: در صورتیکه متقاضی عضویت به دلایل موجه قانونی به اصل مدرک تحصیلی خود دسترسی نداشته باشد گواهی فراغت از تحصیل از مراجع ذیصلاح آموزشی قابل قبول می‌باشد.
ماده?: کلیه مدارک جهت عضویت می‌بایستی از طریق نظام استان به دبیرخانه سازمان نظام ارسال و پس از تشکیل پرونده و بررسی مدارک در صورت تأئید کارت عضویت صادر خواهد شد.
این دستورالعمل در? ماده و دو تبصره در تاریخ ?/??/?? در کمیته تدوین قوانین و مقررات به
تصویب رسید و در سی و سومین جلسه شورای مرکزی عیناً مصوب گردید.print
نظر جدید ...
Sort by: