دات نت نیوک
دوشنبه، 1 بهمن 1397
Menu
دیداررئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با استاندار لرستان
نوشته شده توسط: mdvetmed در 1397/02/18 12:16:01 ب.ظ
تعداد بازديدکنندگان: 229
[AUTHOR]


دکتر صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور به همراه دکتربازدار رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ،مدیرکل دامپزشکی لرستان وهمراهان بااستاندارلرستان دیدارو گفتگو کردند.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان لرستان، دکترصفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور به همراه دکتربازدار رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ،مدیرکل دامپزشکی لرستان وهمراهان بااستاندارلرستان دیداروگفتگوکردند.

 

 دراین دیداردکترصفری ضمن اظهارخرسندی از حضورخوددراستان لرستان به بیان شرح وظایف نظام دامپزشکی پرداختند ونظام دامپزشکی را همسو ومکملی برای بخش دولتی دانستند وخواستار توجه ویژه مسئولین استانی وکشوری به آن شدند.

 

وی همچنین  به بیان توضیحاتی درخصوص دامپزشکی ونقش مهم آن درجلوگیری ازبیماریها پرداختند ومجموعه دامپزشکی را خط مقدمی دراینخصوص دانستند.

 

 دکترصفری به دوموضوع باغ وحش وساختمان دامپزشکی پرداختند واز استاندار لرستان خواستار استرداد این ساختمان ازمیراث فرهنگی به دامپزشکی و واگذاری باغ وحش خرم آباد به دیگردستگاههای متولی شدند.

 

درادامه دکترغلامرضاتوکلی مدیرکل دامپزشکی استان لرستان به بیان توضیحاتی در خصوص چگونگی واگذاری ساختمان دامپزشکی در زمان استانداروقت به میراث فرهنگی پرداختند وباارائه اسناد ومدارک واقدامات صورت گرفته دامپزشکی استان با مقامات ارشد استانی  ،خواستار واگذاری این ساختمان اداری به مجموعه دامپزشکی شدند.

 

وی همچنین بااشاره به موضوع باغ وحش خرم آباد وواگذاری آن به دامپزشکی استان جهت انجام امورات مربوطه طی چندین سال متوالی تاکنون ،آن را اشتباه دانستند ووظیفه دامپزشکی درقبال باغ وحش را فقط مبارزه بابیماریها دراین مجموعه برشمردند.

 

دکترتوکلی افزود:باتوجه به جلسات ومصوبات مربوطه درزمان مهندس بازوند استانداروقت ومعاونین ایشان قرار براسترداد ساختمان دامپزشکی وتحویل باغ وحش به شهرداری شد که در آخرین جلسه ونشست شهرداری مرکزی خرم آباد قرار براین بودکه از20 اسفند96باغ وحش تحویل شهرداری گردد.

 

دکتربازدار ریاست سازمان جهادکشاورزی استان نیز بابیان توضیحاتی در خصوص ساختمان دامپزشکی وباغ وحش خرم آباد،از استاندار لرستان تقاضای بررسی این موارد را نمودند وخواستار بازگشت ساختمان مذکور به دامپزشکی وواگذاری باغ وحش به دستگاه مربوطه شدند.

 

درپایان دکترخادمی استاندار لرستان ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در جلسه ،بیان نمودند که:ازاقدامات صورت گرفته درگذشته دفاع نمیکنم اما بایستی شرایط وقت رابررسی نمود.

 

 ایشان همچنین بیان داشتند که موضوعات مطرح شده دراین جلسه رامورد بررسی قرارخواهند داد .    






print
نظر جدید ...
Sort by: