دات نت نیوک
ﺳﻪشنبه، 24 مهر 1397
Menu
آئین‌نامه كمیته‌های تخصصی سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران
نوشته شده توسط: shadabi در 1395/04/15 12:39:01 ب.ظ
تعداد بازديدکنندگان: 1176
[AUTHOR]آئین‌نامه كمیته‌های تخصصی سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
براساس بند ? ماده ? قانون سازمان نظام دامپزشكی به منظور تسهیل و اجرای اصولی و دقیق وظایف سازمان نظام دامپزشكی آئین‌نامه كمیته‌‌های تخصصی دامپزشكی مصوبه ??/?/?? شورای مركزی دوره اول به شرح ذیل اصلاح و تدوین می‌گردد.
 فصل?- كمیته‌های تخصصی دامپزشكی
ماده ?: كمیته‌‌های تخصصی دامپزشكی عبارتند از:
?-?- كمیته تخصصی بهداشت و بیماری‌های دام‌های بزرگ
?-?- كمیته تخصصی بهداشت و بیماری‌های طیور
?-?- كمیته تخصصی بهداشت و بیماری‌های دام‌های كوچك
?-?- كمیته تخصصی بهداشت و بیماری‌های آبزیان
?-?- كمیته تخصصی بهداشت و بیماری‌های زنبور عسل و كرم ابریشم
?-?- كمیته تخصصی بهداشت و بیماری‌های حیات وحش
?-?- كمیته تخصصی امور دارویی و داروخانه‌ها
?-?- كمیته تخصصی واکسن و فرآورده‌های بیولوژیك
?-?- كمیته تخصصی امور آزمایشگاه‌ها
??-?- كمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی
??-?- كمیته تخصصی طب مكمل و جایگزین
??-?- كمیته تخصصی بیماری‌های مشترك قابل انتقال بین انسان و حیوان ( زئونوز)
??-?- كمیته تخصصی سایر رده‌ها در امور دامپزشكی
تبصره: كمیته‌های ویژه برای مدت زمانی معین براساس ضرورت به‌صورت فوق‌العاده و بر مبنای مواردی كه از سوی رئیس سازمان به معاون آموزشی و پژوهشی ارجاع می‌شود تشكیل می‌گردد.
ماده ?: احکام اعضای كمیته‌ها‌ی تخصصی دامپزشکی پس از تأئید شورای مرکزی توسط رئیس سازمان به مدت ? سال ابلاغ می‌گردد.
ماده ?: جلسات كمیته‌های تخصصی توسط مسئول اجرائی كمیته‌های تخصصی سازمان كه از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی منصوب می‌گردد برگزار می‌گردد.
ماده ?: اركان هر كمیته شامل یك نفر رئیس، یك نفر نائب رئیس (دبیر) و سه تا پنج عضو می‌باشند.
تبصره ?: رئیس و نائب رئیس هر كمیته از بین اعضاء در اولین جلسه به ترتیب با اكثریت آراء به مدت دو سال انتخاب و به رئیس سازمان جهت صدور حكم معرفی می‌گردد.
تبصره ?: به درخواست رئیس هر كمیته توسط معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان از صاحب‌نظران و متخصصین دیگر غیر از اعضای كمیته به‌صورت مهمان و بدون داشتن حق رأی در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
ماده ?: معاون آموزشی و پژوهشی سازمان عهده‌دار هماهنگی و نظارت بر فعالیت كمیته‌های تخصصی و ارائه گزارش به رئیس سازمان می‌باشد.
فصل?- وظایف كمیته‌های تخصصی دامپزشكی
ماده ?: وظایف كمیته‌های تخصصی دامپزشكی عبارتند از:
?- اظهار نظر كارشناسی و تخصصی در مورد قوانین و مقررات مرتبط با زمینه فعالیت كمیته
?- تدوین عناوین و محتوای دوره‌‌های آموزشی كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ویژه بازآموزی و نوآموزی اعضاء
?- هدایت و مدیریت علمی همایش‌های مرتبط كه سازمان نظام دامپزشكی در آنها مشاركت یا برگزاركننده می‌باشد.
?- تدوین و بازنگری استانداردهای مشاغل دامپزشكی در بخش غیر دولتی
?- ارزیابی محتوای دروس آموزشی رشته دامپزشكی مرتبط با زمینه فعالیت كمیته
?- اعلام نظر كارشناسی به موارد ارجاعی از سوی هیئت عالی انتظامی یا سایر مراجع ذیصلاح
?- سایر امور محوله به كمیته‌ها از سوی شورای مرکزی، رئیس یا معاون آموزشی و پژوهشی سازمان
?- پرداختن به امور صنفی و اشتغال اعضاء
تبصره: تصمیمات و مصوبات موضوع این فصل از طریق رئیس كمیته مربوط به معاونت آموزشی و پژوهشی جهت طرح و تصویب در شورای مرکزی اعلام می‌گردد.
 
 
فصل?- گردش كار كمیته‌های تخصصی دامپزشكی
ماده ?: موضوعات ارجاعی از سوی شورای مرکزی، رئیس‌ سازمان یا معاون آموزشی و پژوهشی از طریق مسئول اجرائی كمیته‌های تخصصی به اطلاع رئیس هر كمیته می‌رسد.
تبصره ?: نحوه تشكیل جلسات و مدت زمان لازم از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی به رئیس هر كمیته ابلاغ می‌گردد.
تبصره ?: كمیته‌های تخصصی دامپزشكی می‌توانند پیشنهادها و طرح‌‌های مستقلی را پس از بررسی و تصویب در كمیته به معاونت آموزشی و پژوهشی از طریق رئیس كمیته جهت اقدام مقتضی ارجاع نمایند.
ماده ?: كلیه مصوبات كمیته‌های تخصصی دامپزشكی پس از تأیید رئیس شورای مرکزی سازمان به دستگاه‌های مورد نظر انعكاس می‌یابد.
تبصره?: در صورت مخالفت رئیس سازمان با مصوبه كمیته تخصصی آن مصوبه در شورای مركزی مطرح خواهد شد.
تبصره?:کلیه مصوباتی‌که درحوزه وظایف‌شورای‌‌مرکزی می‌باشد پس‌از تأئیدشورای‌مرکزی‌توسط رئیس‌شوراابلاغ‌گردد.
فصل? - بودجه كمیته‌های تخصصی دامپزشكی
ماده ?: حق‌الزحمه حضور اعضای كمیته‌های تخصصی در جلسات برابر مصوبات شورای مركزی و پس از تأمین اعتبار هر شش ماه یك بار پرداخت می‌گردد.
ماده ??: در صورت نیاز به مأموریت پس از تأئید رئیس شورای مرکزی به انجام تحقیق و تفحص و مأموریت، هزینه‌های ذیربط از محل اعتبارات سازمان نظام دامپزشكی تأمین و پرداخت می‌شود.
تبصره: در برخی موارد كه انجام تحقیق و تفحص به درخواست شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور بررسی موضوع شكایت ارجاعی به هیئت عالی انتظامی می‌باشد. پرداخت هزینه به عهده شاكی و در موارد استثناء پس از تصویب در شورای مركزی از محل بودجه سازمان نظام دامپزشكی پرداخت می‌گردد.
فصل? – وظایف دبیرخانه مرکزی کمیته‌های تخصصی دامپزشکی
ماده??: وظایف دبیر(نایب رئیس) کمیته‌های تخصصی دامپزشکی
?- مشخص نمودن دستور كار جلسه بر مبنای مصوبات جلسه قبل كمیته ذیربط یا موارد ارجاعی از سوی شورای مرکزی، رئیس یا معاون آموزشی و پژوهشی سازمان
?- تهیه صورتجلسات که در داخل جلسه و با موافقت اعضای کمیته انجام می‌شود.
?- پیگیری انجام مصوبات
ماده?? : وظایف مسئول دبیرخانه مرکزی کمیته ‌های تخصصی دامپزشکی
?- تهیه دعوتنامه حضور در جلسات به نام اعضای کمیته ذیربط با مشخص نمودن تاریخ، ساعت و دستور کار جلسه
?- ارسال دعوتنامه یک هفته قبل از تاریخ برگزاری جلسه
?- برگزاری جلسات
?- بایگانی صورتجلسات
?- ارائه گزارش ماهانه از مصوبات و وضعیت برگزاری جلسات به معاونت ذی‌ریط سازمان
?- پاسخگوئی به مراجعین در حیطه وظایف کمیته‌ها
تبصره: کلیه مکاتبات کمیته‌های تخصصی از طریق معاونت ذیربط انجام می‌پذیرد.
این آئین‌نامه در دوازده ماده و ده تبصره در تاریخ ??/??/?? توسط شورای مركزی سازمان نظام دامپزشكی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و تصویب گردید.print
نظر جدید ...
Sort by: