شورای مرکزی  خزانه دار دبیرخانه شواری مرکزی رییس سازمان دبیرخانه هیات عالی انتظامی صندوق تعاون و رفاه حوزه ریاست دفتر هماهنگ کننده امور استانها دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد دفتر حقوقی و معاضدت قضایی دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دفتر آمار و فناوری اطلاعات دفتر آموزش دفتر امور عضویت معاونت اداری، مالی و پشتیبانی دفتر امور مالی دفتر امور اداری و پشتیبانی معاونت امور فنی و صدور پروانه بهداشتی دفتر صدور پروانه های بهداشتی دفتر امور فنی شواری نظام استان معاونت آموزش، بازآموزی و امور عضویت