قابل توجه متقاضیان عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران  !! :  به اطلاع می رساند در خواست عضویت جدید در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران صرفا از طریق لینک درگاه ملی مجوزهای کشور و مطابق راهنمای موجود در پورتال سازمان  امکان پذیر بوده و ثبت نام در هر سامانه دیگری فاقد اعتبار قانونی می باشد .

قابل توجه متقاضیان عضویت در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران !! : به اطلاع می رساند در خواست عضویت جدید در سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران صرفا از طریق لینک درگاه ملی مجوزهای کشور و مطابق راهنمای موجود در پورتال سازمان امکان پذیر بوده و ثبت نام در هر سامانه دیگری فاقد اعتبار قانونی می باشد .

۱۴۰۲/۰۵/۲۳

ادامه مطلب