دفتر مدیریت صدور پروانه های ماده 5

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | بازدید : 1100 بار

 

معرفی مدیریت  صدور پروانه های ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری

شرح وظایف کلی:

 • ابلاغ و اجرای آیین نامه های صادره از سازمان دامپزشکی کشور و مراجع ذیصلاح.
 • ارائه مشاوره به مراجعین و متقاضیان تاسیس موسسات موضوع ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری.
 • اخذ و بررسی درخواست متقاضیان از طریق سامانه الکترونیک صدور پروانه ها و تطبیق آنها با آیین نامه های ابلاغی
 • نظارت بر عملکرد واحد های استانی در حوزه اجرای قانون مذکور.
 • مشارکت در تدوین ضوابط و مقررات بهداشتی صدور پروانه اماکن دامی.
 • صدور مجوز طبق ضوابط و آیین نامه های وزارت متبوع شامل:
 • صدور/تمدید / ابطال پروانه بهداشتی تاسیس مراکز بر اساس مقررات و ضوابط
 • صدور/تمدید/ابطال و تغییر نام پروانه بهداشتی بهره برداری  بر اساس مقررات و ضوابط
 • صدور پروانه های المثنی، بر اساس مقررات و ضوابط وزارت متبوع
 • برگزاری کمیسیون ماده 18 و سایر جلسات مربوطه در وزارتخانه  به منظور رسیدگی به تقاضای تاسیس و صدور موافقت اصولی، صدور پروانه های بهره برداری ابهامات ادارات کل استانها و شوراهای استانی نظام دامپزشکی  بر اساس مقررات و ضوابط وزارت متبوع
 • تعویض پروانه های قدیمی ( که از مسیر غیر سامانه الکترونیک صدور پروانه صادر شده اند)
 • درخواست انجام بازدید در محورهای نظارت ، درخواست تاییدیه پلان و فضای فیزیکی طبق دستورالعمل ها
 • مکاتبات برون سازمانی(شامل مکاتبات با وزارت متبوع، سازمان دامپزشکی ، دانشگاه ها، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، شیلات و ...، مکاتبه با ، سایر سازمان ها )
 • ارائه آمار تعداد موافقت اصولی صادره ، تعداد پروانه های تاسیس و بهره برداری صادره و..... به صورت سالیانه و شش ماه ، به مراجع اعم از وزارت متبوع.
 • پایش و پاسخگویی سامانه ( شکایات از فرایند رسیدگی به درخواست ها  و مجوز ها)