فرم تماس با ما

ساختمان مرکزی: تهران ، خیابان فلسطین ، بعد از بزرگمهر ، کوچه شمشاد ، پلاک 5 ، Iran Veterinary Council (NGO) ، کدپستی: 1416843954

تماس با اپراتور:

021-61061000

سایر بخش‌ها: برای تماس با بخش‌ های مختلف سازمان، می ‌توانيد شماره داخلی بخش مورد نظر را به انتهای شماره 61061 اضافه نماييد تا تماس شما به طور مستقيم به آن بخش انتقال يابد.

به عنوان مثال شماره تماس مستقيم با دبيرخانه سازمان: 61061113 (ساعات تماس 8:00 الی 16:00)

 •  معاونت اداری مالی  و پشتیبانی : 61061105
 •  امور مالی : 61061106 و 61061136 
 •  امور اداری : 61061105
 •  امور عضویت : 61061107 
 •  حوزه ریاست : 61061111 و 61061112 
 •  دبیرخانه : 61061113 و 61061127 
 •  روابط عمومی : 61061110 
 •  دفتر بهداشت : 61061118 
 •  معاونت آموزش و امور عضویت : 61061117 و 61061158 
 •  امور استان ها : 61061108 
 •  دفتر آموزش : 61061119 و 61061104 
 •  شرکت نظام سبز سلامت : 61061139
 •  دفتر بیمه : 61061125 
 •  فکس : 02166414171 
 •  پست الکترونیک : info@Iranvc.ir