شوراهای استانی

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 1158 بار

شوراهای استانی

  • شوراهای استانی اعم از اعضای انتخابی و انتصابی از بین دامپزشکان استان براساس آئین‌نامه‌ای که توسط شورای مرکزی تهیه و به‌تصویب وزیر جهاد سازندگی می‌رسد تشکیل می‌شوند.
  • شوراهای استانی کلیه اختیارات و وظایف شورای مرکزی و اجرای مصوبات شورای یاد شده را در محدوده استان مربوط به عهده دارد.
  • مدت عملکرد هر دوره شوراهای استانی  چهارسال تمام می‌باشد.
  • شروع اولین دوره فعالیت شوراهای استانی مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافته نتیجه انتخابات خواهد بود.
  • شروع فعالیتهای دوره‌های بعدی نظام دامپزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می‌باشد و چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات‌دوره بعد بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد ارکان سازمان دوره قبلی تا قطعیت انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبدا شروع کار دوره‌جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.