درباره دفتر حقوقی سازمان

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 1265 بار

شرح وظایف :

 • شرکت در جلسات هیأت رییسه، شورای معاونین ، شورای مرکزی و سایر جلساتی که تصمیمات آنها واجد آثار حقوقی است.
 • انجام امور محوله و ارجاعی از جانب ریاست سازمان نظام دامپزشکی کشور.
 • نظارت‌ عالیه‌ بر حسن‌ اجرای‌ امور در حوزه‌ مدیریت‌، به­ منظور حصول‌ اطمینان‌ از انجام‌ بهینه‌ و مطلوب‌ وظایف‌ محوله‌ و استفاده‌ کارآ و مؤثر از نیروی‌ انسانی‌ موجود.
 • برنامه ­ریزی و سیاست­گذاری در خصوص انجام وظایف در حوزه حقوقی.
 • اقامه دعوی و تنظیم لوایح و پاسخگویی به دعاوی، شکایات و اقدامات قضایی در محاکم عمومی و انقلاب، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، محاکم وزارت کار و امور اجتماعی و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی له و علیه سازمان؛
 • دبیری هیأت عالی انتظامی سازمان .
 • تعیین دستور جلسات و اولویت­های هیأت عالی انتظامی .
 • ایفای وظیفه نمایندگی حقوقی سازمان در کلیه مراجع قضایی و شبه قضایی.
 • تشریک‌ مساعی‌ و ارائه مشاوره حقوقی در اتخاذ سیاست­ها و راهبردهای‌ سازمان.
 • اهتمام‌ در جهت‌ ایجاد و ارتقای ارتباطات‌ دو سویه‌ و تعاملات‌ فی­ مابین‌ ریاست سازمان نظام دامپزشکی و مراجع‌ قانونگذاری‌، قضائی‌ و اجرائی‌ کشور به تناسب امور محوله.
 • انجام مکاتبات لازم با مراجع و نهادهای خارج از سازمان نظام دامپزشکی در صورت لزوم.
 • راهبری‌ و هدایت‌ امور مربوط‌ به‌ تهیه‌ و تنظیم‌ دستورالعمل­ها و بخشنامه‌های‌ حوزه‌ تابعه.
 • هماهنگی و همکاری لازم با مسئولین و سیاست­های راهبردی سازمان نظام دامپزشکی کشور.

دکتر محمدرضا نیازی

مدیر کل حقوقی و معاضدت قضایی

اطلاعات بیشتر

بهاره قبادی

کارشناس حقوقی و معاضدت قضایی

اطلاعات بیشتر

 

مهدیه سادات کُرُمی

مدیر