مهران مهدی پور مهران مهدی پور
معاون آموزش و امور عضویت

edu@iranvc.ir
61061117

نام و نام خانوادگی:مهران مهدی پور

سمت:معاون آموزش  و امور عضویت

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیکی: edu@iranvc.ir

رزومه :

متخصص بهداشت و بیماریهای آبزیان و استادیارپایه 12

 • سوابق تحصیلی :
  • دكتراي عمومي دامپزشكي - فارغ التحصيل دانشگاه شهيد چمران اهواز  
  • دكتراي تخصصي بيماريهای آبزيان - ‌فارغ التحصيل واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاداسلامی – تهران
 • سوابق اجرایی:
  • رئيس اداره تغذيه و بهداشت آبزیان اداره كل شيلات استان اصفهان 1375
  • سرپرست مركزتكثيروپرورش آبزيان اصفهان1381-1376
  • هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار از 1381
  • مدیر گروه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار 1390-1389
  • رییس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین الملل کیش 1392-1390
  • سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه آزاداسلامی واحدگرمسار1397-1396
  • مدیرگروه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار 1398
  • رییس دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد گرمسار از1401-1399