نادر قهرمانی نژاد نادر قهرمانی نژاد
مدیر هماهنگ کننده امور استانها

ostan@iranvc.ir
61061108

 

نام و نام خانوادگی: نادر قهرمانی نژاد

سمت:مدیر  هماهنگ کننده امور استانها و مسئول دبیرخانه شورای مرکزی

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیکی: ostan@iranvc.ir

رزومه :...