رئیس سازمان

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 1949 بار
 

رئیس سازمان که مسوولیت اجرای مصوبات شورای مرکزی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را برعهده دارد،

از بین سه نفر ‌از اعضای شورای مرکزی که بیشترین رأی را کسب کنند، توسط وزیر جهاد کشاورزی برای صدور حکم به رئیس‌جمهور معرفی می‌شود

و رئیس سازمان با حکم مستقیم رئیس جمهور محترم منصوب می گردد .

وظایف رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- اداره امور سازمان طبق مفاد این قانون و مصوبات شورای مرکزی.

2- اجراء یا ابلاغ مصوبات شورای مرکزی و پیگیری امور مربوط به حسن اجرای آنها.

3- رسیدگی و اخذ تصمیم راجع به امور جاری و نظارت بر حسن اجرای انجام کلیه امور اجرایی سازمان.

4- امضای کارتهای عضویت و اعطاء شماره‌های نظام دامپزشکی.

5- نمایندگی حقوقی سازمان نزد کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی برای طرح و تعقیب دعاوی، شکایات یا دفاع از آنها با حق توکیل غیر.

6- نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی طبق ضوابط و مقررات مربوطه.

7- تهیه مقدمات لازم جهت تعیین و انتخاب اعضای شورای مرکزی جدید سه ماه قبل از اتمام مدت قانونی دوره شورای مرکزی.

8- تهیه گزارش عملکرد، تراز مالی و تنظیم و ارائه بودجه سالانه سازمان برای طرح و تصویب در شورای مرکزی

دکتر حامد زارعی

رئیس سازمان

اطلاعات بیشتر