حوزه ریاست

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | بازدید : 1380 بار
 

اهم شرح وظایف حوزه ریاست سازمان بشرح ذیل می باشد :

 • رسیدگی به مکاتبات دریافتی حوزه ریاست و تنظیم کارتابل
 • تهیه پیش‌نویس، صدور و پیگیری نامه‌های ارسالی حوزه ریاست و رئیس سازمان
 • تنظیم برنامه‌های کاری و برگزاری جلسات حوزه ریاست و رئیس سازمان
 • هماهنگی و مدیریت تمامی امور مربوط به ارتباطات رئیس با سازمان‌ها و نهادها و مراجع قانونی
 • تهیه گزارشات، مدارک و سوابق مورد نیاز جهت ارائه به رئیس سازمان
 • برگزاری جلسات شورای مرکزی و شورای معاونین  و سایر شورای‌های مشورتی، تهیه دستور جلسات و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن شورا
 • ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر میان معاونت‌ها و بخش‌های مختلف سازمان
 • پاسخگویی به مراجعان حوزه ریاست سازمان
 • برنامه‌ریزی جهت برگزاری جلسات شورای هماهنگی رؤسای نظام دامپزشکی‌های سراسر کشور جهت ایجاد هماهنگی میان نظام دامپزشکی، شورای مرکزی سازمان ، شورای روسای سازمان نظام استانها و سایر نشست‌های مصوب
 • هماهنگی جهت ایجاد ارتباط میان شورای نظام دامپزشکی‌های سراسر کشور و رئیس سازمان  جهت انعکاس مسائل و مشکلات نظام دامپزشکی‌ها و پیگیری جهت حل آنها
 • ایجاد بستر مناسب، ارتباط بین بخشی و نظارت بر ادارات و مدیریت‌های زیر مجموعه حوزه ریاست
 • پیگیری و اجرای امور محوله از طرف رئیس سازمان

 

 غلامحسن محبتی

مشاور عالی و مدیر کل حوزه ریاست

اطلاعات بیشتر

علی سلماندوست

رئیس دفتر حوزه ریاست

اطلاعات بیشتر