آخرین اخــبار

گشایش مشکلات همکاران و بهره‌برداران بدون واسطه و در محل خدمت ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

آخرین برنامه در سفر کاری دکتر زارعی به استان ایلام؛

گشایش مشکلات همکاران و بهره‌برداران بدون واسطه و در محل خدمت

افتتاح کلینیک دامپزشکی رویان ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

در دومین روز از سفر کاری دکتر زارعی به استان ایلام:

افتتاح کلینیک دامپزشکی رویان

جلسه شورای نظام دامپزشکی استان ایلام ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

با حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا تشکیل شد؛

جلسه شورای نظام دامپزشکی استان ایلام

بازدید از یک بیمارستان دامپزشکی واقع در استان ایلام ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

در حاشیه سفر کاری دکتر زارعی به ایلام؛

بازدید از یک بیمارستان دامپزشکی واقع در استان ایلام

نشست هم‌اندیشی با نمایندگان بخش خصوصی دامپزشکی استان ایلام ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

با حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی صورت پذیرفت؛

نشست هم‌اندیشی با نمایندگان بخش خصوصی دامپزشکی استان ایلام

سازمان نظام دامپزشکی بازوی بخش دولتی در تامین غذای سالم است ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

استاندار ایلام در دیدار با رئیس سازمان نظام دامپزشکی:

سازمان نظام دامپزشکی بازوی بخش دولتی در تامین غذای سالم است

بزرگ کردن منطقی و همه جانبه نظام دامپزشکی، اولویت جدی سازمان است ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران:

بزرگ کردن منطقی و همه جانبه نظام دامپزشکی، اولویت جدی سازمان است

مراسم زیارت و غبار روبی مزار مقدس شهدای گمنام استان ایلام ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

با حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا؛

مراسم زیارت و غبار روبی مزار مقدس شهدای گمنام استان ایلام

نمایه آماری