آخرین اخــبار

روند استقبال داوطلبان انتخابات تاکنون رضایت‌بخش است ۱۴۰۲/۰۸/۲۲

رئیس هیات اجرایی مرکزی پنجمین انتخابات شورای نظام دامپزشکی ...

روند استقبال داوطلبان انتخابات تاکنون رضایت‌بخش است

نظام دامپزشکی در جایگاه و باز تعریف دامپزشکی نقشی انکار ناشدنی دارد ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

دکتر سعید بهرامی عضو انتخابی شورای مرکزی نظام دامپزشکی:

نظام دامپزشکی در جایگاه و باز تعریف دامپزشکی نقشی انکار ناشدنی دارد

حضور پرشور در انتخابات نشان‌دهنده رشد فکری و بلوغ و آگاهی فردی است ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

دکتر احمد اصلانی عضو انتخابی شورای مرکزی نظام دامپزشکی:

حضور پرشور در انتخابات نشان‌دهنده رشد فکری و بلوغ و آگاهی فردی است

با انتخاب افراد متعهد مجری رسالت‌های واگذار شده به سازمان نظام دامپزشکی باشیم ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

دکتر مسعود عربشاهی عضو انتخابی شورای مرکزی نظام دامپزشکی:

با انتخاب افراد متعهد مجری رسالت‌های واگذار شده به سازمان نظام دامپزشکی باشیم

برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه، نتیجه حرکت شفاف و قانون‌مدار است ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران؛

برگزاری انتخابات سالم و پرشکوه، نتیجه حرکت شفاف و قانون‌مدار است

انتخابات پیش رو، پنجمین گام در جهت تحقق اهداف عالی سازمان نظام دامپزشکی است ۱۴۰۲/۰۸/۱۷

دکتر مجید خرازیان مقدم عضو شورای مرکزی نظام دامپزشکی:

انتخابات پیش رو، پنجمین گام در جهت تحقق اهداف عالی سازمان نظام دامپزشکی است

نمایه آماری