آخرین اخــبار

پیام نوروزی رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبرالیل و النهار،

پیام نوروزی رییس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

تعامل و همکاری سازنده دو سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

ویرایش چهـارم دسـتورالعمل"سـیاست‌هـا و ضوابـط تاسـیس و ...

تعامل و همکاری سازنده دو سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی

در 11 ماه امسال 3802 مورد پروانه تاسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده (2) صادر شد ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

معاون امور فنی و صدور پروانه‌های سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا ...

در 11 ماه امسال 3802 مورد پروانه تاسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده (2) صادر شد

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات  سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران خبر داد ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

پورتال جدید سازمان نظام داپزشکی ج.ا.ا به بهره برداری رسید

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران خبر داد

جلسه فوق العاده کمیته تخصصی محیط زیست و حیات وحش ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

با حضور رییس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا برگزار شد

جلسه فوق العاده کمیته تخصصی محیط زیست و حیات وحش

جلسه کمیته تخصصی بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی برگزار شد ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

با حضور معاونین سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا:

جلسه کمیته تخصصی بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی برگزار شد

جلسه هم اندیشی با انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

با حضور رییس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا برگزار شد

جلسه هم اندیشی با انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران

سفر کاری معاون سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا به استان گلستان ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

دیدار با مدیرکل دامپزشکی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ...

سفر کاری معاون سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا به استان گلستان

نمایه آماری