معرفی همکاران حوزه معاونت فنی و صدور پروانه ها

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | بازدید : 1858 بار

محمد حسن گلپایگانی

معاون امور فنی و صدور پروانه ها

 

 

فرناز پناهی

مدیر امور فنی و صدور پروانه های

ماده 2

 

...........

مدیر امور فنی و صدور پروانه های

ماده 5

سمیه سیاری

کارشناس امور فنی و صدور پروانه های

ماده 5

 

زهرا کاریزیکار

کارشناس مسئول امور فنی و صدور

پروانه های ماده 2