درباره ما

منتشر شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | بازدید : 2065 بار

با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران بیشتر آشنا شوید

بزرگ‌ترین انجمن مردم نهاد حوزه دامپزشکی در کشور

سازمان نظام دامپزشکی کشور بزرگ‌ترین انجمن مردم نهاد با بیش از 40 هزار عضو در کشور می‌باشد که دارای مخاطبان بسیاری در سرتاسر کشور است. مخاطبانی که گهگاه نیاز به پیگیری امور مربوطه از عضویت گرفته تا صدور پروانه‌های مراکز درمانی و اماکن دامی و حتی رسیدگی به شکایات دارند.

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران  سازمانی است دارای استقلال مالی،‌ شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی که به منظور رسیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در قانون تشکیل شده است .

سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

ما در سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا وفق قوانین واگذار شده به سازمان، نیازهای متقاضیان را برآورده می‌کنیم. خدمات اصلی سازمان عبارتند از:

-عضویت در سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا

-صدور پروانه‌های مراکز درمانی و خدماتی

-صدور پروانه های اماکن دامی

-رسیدگی به شکایات

اهداف سازمان عبارتند از:

1- تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه‌ای در کلیه امور دامپزشکی در چهارچوب ارزشهای عالیه اسلام.

2- تلاش در جهت حفظ شوون حرفه دامپزشکی.

3- تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور دامپزشکی.

4- تلاش در جهت حسن اجرای وظایف فنی و حرفه‌ای دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی.

5- تنظیم روابط حرفه‌ای بین دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی.

6- حفظ و حمایت ازحقوق صنفی دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی.

7- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه دامپزشکی بهره‌مند می‌شوند.

8- تلاش در جهت همکاری هرچه بیشتر شاغلان حرفه دامپزشکی با دستگاههای اجرایی دولتی به منظور ارتقای بهداشت عمومی.

9- تلاش در جهت دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی.

10- تلاش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی.

 وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای گسترش و پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در امور دامپزشکی.

2- همکاری با مراجع ذیربط برای تعیین و تنظیم و اجرای صحیح تعرفه‌های خدمات دامپزشکی.

3- همکاری با دستگاههای ذیربط به منظور حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور دامپزشکی.

4- همکاری بامراجع ذیربط در اجرای برنامه‌های بازآموزی و نوآموزی مستمر دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی در جهت رشد و دستیابی به‌آخرین یافته‌های علمی و تکنولوژیک دامپزشکی.

5- اظهارنظر مشورتی در زمینه تدوین پیش‌نویس لوایح، تصویبنامه‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط به امور دامپزشکی که از مراجع ذیصلاح ارجاع شده باشد.

6- تدوین دستورالعملها و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن فعالیتهای مختلف دامپزشکان و سایر رده‌های حرفه دامپزشکی.

7- صدور کارت عضویت و اعطای شماره نظام دامپزشکی به دامپزشکان عمومی و متخصصان عضو.

8- رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند از طریق هیات‌های ذیربط سازمان طبق‌مقررات مربوطه.

9- همکاری درجهت جلوگیری از دخالت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز در حرفه دامپزشکی.

10- همکاری با مراجع ذیربط در تعیین میزان مالیات و عوارض موسسات و شاغلان حرفه دامپزشکی.

11- همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی دامپزشکی به هنگام بروز حوادث غیرمترقبه از طریق بسیج اعضاء.

12- همکاری بامراجع ذیصلاح درجهت رسیدگی به تخلفات و جرائم شاغلان حرفه دامپزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به‌مراجع ذیربط.

13- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذیصلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیرصنفی و غیرحرفه‌ای و جرائم شاغلان حرفه‌دامپزشکی.