دکتر حامد  زارعی دکتر حامد زارعی
ریاست سازمان

master@iranvc.ir
61061111

 

نام و نام خانوادگی: حامد زارعی

سمت:ریاست سازمان و رئیس شورای مرکزی

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیکی: master@iranvc.ir

رزومه :...

سوابق دکتر حامد زارعی به شرح زیر است:

- دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد

- دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی از دانشگاه تهران

- عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

- عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار از سال ۹۰ تا ۹۷

- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (از بهمن ۹۹ تاکنون)

- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جنوب‌شرق تهران واحد ورامین، پیشوا و قرچک

- مشاور امور پژوهشی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران

- عضو کمیته بازنگری علوم پایه فرهنگستان علوم پزشکی کشور

- عضو زیرگروه شناخت و رفتار فرهنگستان علوم پزشکی کشور

- عضو شورای پژوهشی صندوق ضمانت صادرات ایران

- مسئول و مجری راه اندازی، راهبری و پشتیبانی برنامه علمی و نظام موضوعات کشاورزی و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی

- مدیر گروه تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی (۹۴ تا ۹۸)

- راهنمایی و مشاوره بیش از ۴۰ پایان‌نامه دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی دامپزشکی

- کلینیسین و دامپزشک بخش خصوصی و کلینیک دامپزشکی