محمد حدادیان محمد حدادیان
معاون اداری ،مالی و پشتیبانی

edari@iranvc.ir
61061105

 

نام و نام خانوادگی:محمد حدادیان

سمت:معاون اداری ،مالی و پشتیبانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: edari@iranvc.ir

رزومه :...