بهمن جاوید لامعی بهمن جاوید لامعی
کارشناس آموزش

61061104

نام و نام خانوادگی: بهمن جاوید لامعی

سمت: کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیکی: edu@iranvc.ir

رزومه :...