غلامحسن محبتی غلامحسن محبتی
مشاور عالی و مدیرکل حوزه ریاست

master@iranvc.ir
61061122

نام و نام خانوادگی: غلامحسن محبتی

سمت:مشاور عالی و مدیر کل حوزه ریاست

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: master@iranvc.ir

رزومه :...