محمد حسن گلپایگانی محمد حسن گلپایگانی
معاون فنی و صدور پروانه های بهداشتی

licence@iranvc.ir
61061118

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسن گلپایگانی

سمت: معاون فنی و صدور پروانه های بهداشتی و خزانه دار سازمان

مدرک تحصیلی : دکتری

پست الکترونیکی: licence@iranvc.ir

دانلود رزومه