درخواست چاپ و ارسال کارت عضویت جدیدبه اطلاع می رساند با توجه به فعالسازی درخواست چاپ و ارسال کارت عضویت اعضاء محترم می توانند پس از تکمیل فرایند تمدید عضویت نسبت به ثبت درخواست کارت جدید از طریق پروفایل خود در سامانه ساندا اقدام نمایند .

منتشر شده در ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | بازدید : 857 بار

به اطلاع می رساند با توجه به فعالسازی درخواست چاپ و ارسال کارت عضویت اعضاء محترم می توانند پس از تکمیل فرایند تمدید عضویت نسبت به ثبت درخواست کارت جدید از طریق پروفایل خود در سامانه ساندا اقدام نمایند .

درخواست چاپ و ارسال کارت عضویت جدیدبه اطلاع می رساند با توجه به فعالسازی درخواست چاپ و ارسال کارت عضویت اعضاء محترم می توانند پس از تکمیل فرایند تمدید عضویت نسبت به ثبت درخواست کارت جدید از طریق پروفایل خود در سامانه ساندا اقدام نمایند .-image-1